Vi lar oss ikke lure av Clemet !

Det vaier en mild bris over vannene.
Det viskes fra sjefsideologen at litt mere ulikhet i den norske befolkning gir oss mere vekst og flere arbeidsplasser.
Påstanden henger ikke på greip.
Den nære historien viser at Norges samfunnsvev bygger på felleskapsforståelse.

Hvorfor dette forsøket på å bidra til større forskjeller i Norge?
Alle gavemillionene til Høyre fra venner i næringslivet er kommet denne våren i tiden rundt regjeringens budsjettforhandlinger.
Regjeringen og Clemet forsøker igjen å si at skattelette til de rikeste vil gi økt vekst og velstand. Ja, dette vil gi økt velstand, men bare til mangemillionærene.
Ingen seriøs økonom går god for påstanden om at skattelette til de rike vil gi flere arbeidsplasser og mere velstand i befolkningen.

Tvert om, Clemet. Vi lar oss ikke lure.
Det er viktig for Solberg-regjeringen å gi noe tilbake til sine venner.
Clemet bidrar med å rope fra berget at det gjør ingenting om Jørgen Hattemaker må bøye hodet enda dypere for Kong Salomo.
Og påstanden om at litt større forskjeller ikke vil ha betydning for tilliten i samfunnet.

Hva tror Clemet ! At vanlige folk synes det er greit å øke kapitalen til milliardærene?
Det er ikke slik vi bygger samfunn. Det er slett ikke slik vi bygger gode samfunn.
Samfunn bygges når borgerne kan ha tiltro til at ingen urettferdig blir forfordelt.
Gode samfunn bygges av tillit til at politikere lager strukturer som gagner alle.
Gode samfunn bygges ved å sørge for uføre, fattige, barn og unge.
Gode samfunn bygges ikke ved å øke forskjellen på fattig og rik.

Clemet roper ut en økonomisk teori som er hjemmesnekret i den blå familien. Den er gammelmodig.
Clemet bør huske på at gode samfunn bygges av andre enn finanseliten på Bygdøy.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#ulikhet #utrygghet #fordeling

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

image
CLEMET til Nettavisen: “Lavtlønte bør tjene mindre”:
Civita-leder Kristin Clemet mener de som tjener minst i Norge bør tjene enda mindre, for å komme seg ut i arbeid!