Trenger Rothschild hjelp av Clemet ?

image

Det var engang en mann. Han het Rothschild. Han bodde i et slott. Han styrte verdens finanser. Hans venner var konger og prinser. Hans rikdom var uten grenser i årene rundt 1760.

Det finnes en mann. Han heter Nat Rothschild. Han bor i mange slott i forskjellige land. Han styrer verdens finanser. Hans venner er politikere og statsmenn verden rundt. Han gir finansielle råd og han investerer. Og han liker kunst, særlig moderne kunst. Hans kunstsamling er omfattende og umulig å verdsette.

Rothschild-dynastiet har eksistert i snart 250 år. De er en av de 400 rikeste dynastiene som styrer verden. Og det er nærheten, vennskapet, kjennskapet og riktige penger på riktige steder som gir anledningen.
Helt fra starten har familien holdt fast ved sin vilje og evne til å gi gaver der hvor gaven gir avkastning. I 2008 spurte George Osborne om gave til Toryene, som den gang var i opposisjon.

I 2015 gir våre rikeste kjøpmenn Hagen og Ringnes flere hundre tusen kroner til Høyre. Ringnes sier at hans gave skal sørge for at han slipper å betale eiendomsskatt i Oslo, en eiendomsskatt som er øremerket til eldreomsorg og barn.
Slike gaver er lovlig, men er det klokt at vi har slike bindinger i vårt samfunn?
Er det klokt at de rike kan kjøpe seg en politikk som tjener dem selv? Alle vi andre, må bruke vår stemmeseddel for å sørge for en politikk som kan tjene flertallet av oss.
Og Rothschild vet hvordan markedet skal håndteres. Alltid til Rothschildfamiliens fordel. Fordi det er et familiedynasti. I 250 år har deres formue økt og gått i arv.
La ingen fortelle deg at dette er et eventyr hvor Espen Askeladd har snublet over gode hjelpere og fått prinsessen og halve kongeriket fordi han var klok og snill.
Å bli rik handler om å arve rikdom og sørge for at samfunn og politikere overlater til kjøpmennene å sørge for handel og vandel, som gir smuler til hver og en av oss, men makt og innflytelse til de få.

I 2014 sørget den franske økonomen Piketty for å dokumentere at nasjonalstaten lever farlig. Den lever farlig fordi den lever på en illusjon. Det er de ganske få familiene i vår verden som trekker i trådene. Det er disse familiene som til syvende og sist bestemmer krig og fred. Og det er de ganske få familier som har alt å tjene på at verdens markeder får operere uten regulering og hensyn til noe annet enn størst mulig fortjeneste.

Kristin Clemet gjentar og gjentar at vi trenger litt mere ulikhet i Norge. Litt mere rikdom til de rikeste skal gi vekst og velstand for oss alle. Tror hun på sine egne doktriner?

Det er likheten og felles anstrengelser som har gitt rikdom i vårt samfunn. Det er fellesskapets oljeformue som gir oss alle rikdom. Vår oljeformue tilhører oss, ikke de ganske få. En genial politisk handling i sin tid.

Clemet må vite at å øke ulikheten ikke gir flere muligheter til den jevne mann og kvinne. Å øke ulikheten gir mere til de rikeste og deres arvinger.
Rothschild trenger ikke hjelp av Kristin Clemet, men hun tilbyr seg om og om igjen.
Er det gavene som skal gi avkastning, mon tro?

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

image
The £93bn handshake: businesses pocket huge subsidies and tax breaks

TheGuardian, 7.-8. juli 2015: Guardian’s analysis reveals that hidden subsidies, direct grants and tax breaks to big business amount to £3,500 a year given by each UK household.

AC FOTO 2016 Murdoch
Cheney, Rothschild, and Fox News’ Murdoch are about to violate international law by drilling for Oil in Syria