Vårt lille land – Nytt liv med ROBOTER?

Robotene kommer med hurtigtogsfart.
Automatiseringen vil endre arbeidslivet til det ukjennelige.
Robotene er siste nytt.
Ny teknologi, nye arbeidsmetoder ropes det fra fjellene.
Skal vi erstattes med roboter, spørres det med skjelven stemme.
Det vil si: ingen tydelig stemme sier noe om roboter.
Lite forberedelse gjøres av myndighetene på en framtid som blir helt annerledes.
Vi venter spent på hvilke tanker fagbevegelsen har om fundamentale endringer i arbeidslivet.
Stiger angsten hos hver og en av oss? Eller stiger mulighetene?

Er ROBOTENE en frigjørende tanke, i så fall, tenk fort:
Kina ligger langt foran alle oss andre i automatisering av deler av sin industri.
Mange konsekvenser rundt hele kloden kan resultere i følgende:
De globale bedriftene vil sakte erstatte hele eller deler av arbeidsstokken med roboter.
Roboter vil ganske raskt bli en billigere arbeidsstokk.
Resultatet vil være ytterligere økt fortjeneste for eiere av store bedrifter, eller ?

Vi, alle vi kan kreve av våre myndigheter at automatiseringen skal komme arbeidsstokken til gode.
Vi kan flytte fokus slik at mennesker får bedre vilkår når robotene flytter inn på fabrikkene.
Økt fortjeneste kan investeres i human kapital, avhengig av hva vi ønsker oss.
Og ønskene kan være: Mere tid til å være sammen, renere luft, lønn til alle som arbeider med ubetalt omsorg, mer musikk, færre truede dyrearter.
Det er ingen ende på ønsker og gode forslag når automatiseringen og robotenes velsignelser brukes på oss, fellesskapet.
Hva slags liv og samfunn ønsker vi? Hvordan vil vi leve?

Kampen er å bruke demokratiet til å regulere, slik at robotenes avkastning går til oss, og ikke saltes ned i skatteparadiser.
Demokrati handler om å sørge for fellesskapet. Det er vi som har gitt de globale storfirmaene økonomisk fortjeneste.
Økt fortjeneste med roboter må komme fellesskapet til gode.
Vit da at: «Those that has the GOLD makes the rules”.
La oss sørge for å snu fortellingen:
Vi, levende mennesker er gullet, og vi lager reglene for de mange, ikke bare for de få.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no