Vårt lille land – HURTIGRUTEN

Tid for å spørre oss selv, hva slags samfunn vil vi ha?
Hvordan skaper vi det?

Kan vi tenke globalt og handle lokalt?
Kan vi vaktsomt ta vare på fellesskapet og naturen som er nært på?
Orker vi å erkjenne at uregulert økonomisk grådighet spiser jorda vi står på?

Skal vi våkne og se at vi har kort tid på å sørge for at vi preger samfunnet.
Vi må kanskje tukte de store globale firmaene, som selvsagt har egen fortjeneste som første bud. Og vi må holde myndighetene til ansvar. Klimaprofitørene og velferdsprofitørene har fellestrekk.

Dagens fortelling om HURTIGRUTEN er et godt eksempel.
Først deles driften av Hurtigruten opp og settes ut på anbud.
Så svarer de britiske investorene som eier Hurtigruten AS, at de muligens vil drifte selv slik at de slipper unna det statlige kravet om å være Hurtigruten for folk og lokalsamfunn langs kysten. Slik kan de konsentrere seg om turistdriften som de tjener mest på. I dag frakter Hurtigruten både gods og lokalbefolkning, som må finne annen transport.

Er det slik vi skal tappe samfunnet vårt for verdier som HURTIGRUTEN er symbol på? De britiske investorer som driver Hurtigruten i dag tjener godt; grådighet ene og alene ønsker økt utbytte. Ingen ønsker å stoppe dagens drift, men nok er nok. Hensynet til folk må veie mer enn penger. Kystmiljøet vil tape, og lokalsamfunnet utarmes.

Vær vaktsom, gå sammen, pass på miljøet, sett folk foran penger.

HURTIGRUTEN er folkets eiendom.
Vi vil fortsatt bo ved kysten, uten å utarme miljøet.
Våre krav er viktigere enn økt fortjeneste for utenlandske selskap.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no