Go Tell It on the Mountain

image

James Baldwin skrev “Go Tell It on the Mountain” på tidlig femtitall.
Det er en av USAs klassikere, en bok med en intens personlig stemme.
En ung gutt som strever med de tingene som unge mennesker strever med, samfunnets forventninger, seksualitet, rase og religion.

Tittelen er tatt fra GT.
Det er Moses som får befalingen om Go Tell It on the Mountain,
fordi han skal føre jødene ut av Egypt, til det lovede land.
Det jødiske folk skal etableres i noe nytt, noe annerledes og med nye ledere.

Den unge hovedpersonen vet utmerket godt at det lovede land er en utopi,
like fullt er ønsket om endring skrikende sterkt.
Noe annet, noe bedre, noe mere menneskeverdig.

Det er i valgtider at vi håper på en stemme som sier med overbevisning:
Vi vil noe annet, noe mere og bedre, noe som setter mennesket i sentrum.

Vi skal bruke alle de gammeltestamentlige bildene med varsomhet.
Allikevel kan vi høre insisterende stemmer som lover oss et marked istedenfor nytt land.
Det er som dansen rundt gullkalven stiger fram i morgendisen over Bygdøylandet.
Vi vil da virkelig noe annet enn at våre politikere skal være kjøpmenn.
Vi ønsker oss røster som sier at hver og en av oss er verdifull.
Det betyr at alles arbeid skal verdsettes.
Det betyr at samfunnet rundt lover å sørge for den gamle, fattige og uføre, uten at noen blir påført skam.
Det betyr at vi sakte og sikkert begynner en annen fortelling med andre verdier, hvor det å være norsk betyr å være best på det å bry seg om.

Go Tell It on the Mountain, det er snart valg.
Det er valg om mitt lille lokalmiljø, i min lille by i mitt lille land.
Det har den største betydning for hver og en, gammel som ung, hva vi velger, når tiden kommer.

Vi er så heldige at vi kan gå til valg, i bygd og by, i det ganske land,
heldige fordi vi kan velge hva hjertet begjærer,
velge et parti som har andre verdier enn skattelette for de rikeste og stengte grenser for flyktningene.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#verdier #fremtiden

.
image

James Baldwin har et vakkert, smilende, nesten leende uttrykk i ansiktet på bildet på bokomslaget. Han ser ut som han tror at det hjelper å Go Tell It on the Mountain, at det finnes mulighet for endring.