TYSTNADEN og TRANSPARENCY

Det er helt stille etter at Løvenskiold-brødrene ordnet sine papirer slik at 100 millioner står i en annen kolonne enn tidligere. Det er så stille at vi lurer på hva som foregår. Er alt i orden? Har noen snakket sammen? Kan vi stole på næringslivsledere og politikere?

Det risler uro nedover ryggen. Spesielt fordi landet har en regjering som gjerne ser at næringslivsledere overtar det meste, både skole og sykehustjenester. Hvis det opptrer for mange personer som meler sin egen kake, blir samfunnsinstitusjonene fattige etter hvert. Mye utbytte og lite skole, for å si det forsiktig.

Tjenestemenn og kvinner i både stat og kommune ser av og til samrøre mellom politikere og næringsliv som virker usunt. Det er selvsagt umulig å sette fingeren på ulovligheter og utveksling av tjenester. Det er allikevel påfallende at mange politikere blir opphisset hvis de blir anbefalt å holde armlengdes avstand til utbyggere. Det er gjengs tale fra politikere at de må kunne snakke med hvem de vil, når de vil, om hva som helst.

Kanskje har vi noe å lære fra EU-systemet. Kan vi også opprette et register hvor politikere fortløpende er forpliktet til å oppgi hvem de har snakket med i forhold til forskjellige saker som er til behandling? Det ville gjort gjennomsiktigheten ørlite grann større. Og saksbehandlere ble tryggere på at forvaltningsloven var forstått og etterlevd.
Transparens kaller noen det. Og kanskje varer transparency lengst?

For noen ville tilliten til det politiske systemet økt betydelig. Det hjelper når man vet hvem som har snakket sammen i lukkede rom før beslutninger blir fattet.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#Transparency

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

image
– og hvilken økonomisk gevinst har privatskolene i Hordaland?