Tro, håp og kjærlighet ?

Alle vi som har bena fast plassert på bakken, begynner å tvile.
Vi tviler fordi vi stiller enkle spørsmål uten å få troverdige svar.

Hør:

USA har verdens beste og mest utviklede bombesystem.
USA har droner som treffer alt de vil treffe, presist og uten store feilmarginer.
USA har en etterretning som plukker ut terrorister hvor de måtte befinne seg.

Fortell oss, hvorfor blir ikke hver eneste lastebil med olje bombet sønder og sammen, hver dag og hele tiden? Hvorfor ødelegges ikke livlinjen for ISIL, deres grunnlag for å drive terror, pengene som finansierer virksomheten? Dette er den lille guttens spørsmål i Keiserens nye klær.

Hvorfor stopper ikke USA finansieringen av ISIL sin virksomhet? Med en gang? Ved å stoppe oljetransporten?

Ved dette punktet i tankerekken, begynner tvilen å reise seg.
Vi hører ordet olje, og vi ser politikere som vil ri flere hester.
Vi ser noen scenario som gjør oss andpustne.
Kan det være at oljen er mere verdifull enn å stoppe ISIL?
Kan det være slik at det finnes interesser som er så store og mektige at tankbilene går uberørt?
Kan det være slik at våre politiske ledere kalkulerer økonomiske interesser opp mot fremtidige terroristangrep i Europa?

Vi sperrer opp øynene fordi vi klarer å legge sammen to og to. Vi ser at de landene som er bombet i sønder også skal gjenoppbygges. Verdens storfinans har mange aksjer i brick and mortar. Og den største av alle enkeltstående industrier, våpenindustrien, produserer til aksjeeiernes glede.
Så er det kanskje disse tre som blir stående: Oljeinteresser, gjenoppbygging og våpenproduksjon.

Nei, nei, nei sier du. Det er våre valgte ledere i våre valgte demokratiske systemer som fatter beslutninger. Våre politiske ledere setter menneskeliv først, derfor vil man bombe Syria, men ikke tankbilene.

Det er bare to dager siden Nobelprisvinneren i økonomi sa at våre vestlige land er inne i en dramatisk farlig situasjon. Store deler av verdensøkonomien ligger i hendene til svært få mennesker. Mennesker som ikke står til ansvar for andre enn seg selv. Mennesker som aldri er blitt valgt. Mennesker som har en annen agenda enn å skape gode samfunn for borgerne.

De store bakenforliggende interessene, de er få og de har navn.
De befinner seg nær deg og meg.

Inntil våre politikere stopper pengestrømmen til ISIL og setter seg ned sammen, sier vi fortsatt: Stopp bombing av Syria.

AC FOTO pepperkake 2

Bombene dreper helt vanlige mennesker som deg og meg, i Syria og i Europa. Men bombene gjør de rike rikere.

Og ISIL sine krigere har kanskje forstått hva som er Vestens ledestjerner – hvem som egentlig styrer.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#våpenindustrien #Rothschield #Cheney #Murdoch

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.
image
Lukker vi øynene?
“Når sosiale medier teppebomber oss med informasjon, blir alt polarisert, og sannheten driver lenger unna.”

.
AC FOTO DeatonAngus 1
Demokratiet trues av større økonomisk ulikhet og stadig mer penger i politikken, mener årets nobelprisvinner i økonomi, Angus Deaton.