Håp – og nye muligheter

image

Hvor finnes politikeren som kan gi oss håp?
Motløsheten har grepet taket i mange.
Det er som om flyktninger, arbeidsløshet og lav oljepris tar grep om nasjonen.
Nesten som om redsel og uro for framtiden sitter som en uro i kroppen.

Kanskje er det tid for lederskap, tid for å ta grep om mulighetene, for de finnes.
Helt konkrete store tiltak som kan gi arbeid, tro på endring og nytt håp for unge, for arbeidsløse, for asylsøkere som trenger aktiviteter, for flyktninger.

I grunnen har vi tiltak som kan være svar på Norges utfordringer slik at vi kan bygge landet nok en gang.

«Bygge landet» – alle nordmenns store historiefortelling om seg selv. En historie som trenger fornying.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#Brobyggerne