Tid for endring

Det er tid for endring til noe annerledes og mer rettferdig.

Økonomien har tjent oss godt de siste tretti årene.
Vi er alle blitt rikere fram til nå.
Det vil si, noen ganske få har de aller siste årene løpt fra resten.
Vi andre er blitt stående igjen. Nesten som å se 5000-meter på Bislett.

Noen få vinner stort, og resten av oss sakker etter for hver eneste runde.
Noen få vinnere, og mange tapere etter hvert.

Kanskje det er lurt å gjøre noe annet nå?
Tenke at vårt samfunn kan være noe mere enn å komme først i mål med størst mulig gevinst?
Etter hvert har vi erfart at de som kommer først i mål er lite interessert i å dele med andre. Tvert om sitter bidraget til fellesskapet langt inne, selv om vinnerne nyter godt av de samme veiene, sykehusene og skolene som alle oss andre.

Det kan være klokt å organisere samfunnet vårt slik at vi alle kan vinne.
Det går an å vinne mere tid når vi gjør arbeidsdagen kortere, og arbeidsløse også får arbeid. Det går an å drive viktige samfunnstjenester uten å tenke butikk.

I vårt lille land kan vi tenke annerledes.
Vi har lang erfaring med å kalle oss annerledeslandet.
Ideen om at vi vil ha en økonomi som tjener alle, at vi bør bremse opp, anbefales av økonomer i mange land.
De rikeste kan få litt mindre år om annet, slik at gapet mellom rik og mindre rik blir mindre. Forskerne sier at samfunn med noenlunde like forhold for innbyggerne motvirker terrorisme. Det å gi mennesker grunnlag for tro på fremtiden, er fredsskapende.

Vi har mye kunnskap om hva som gir trygghet og fred.
Fortellingen om at gode samfunn har konkurranse som drivkraft kan byttes ut.
Vi vil noe annet enn å løpe fort og komme først i mål.

Vi ser at det er grenser for hvor mye ulikhet vi kan tåle uten å gå i oppløsning.
Vi kan starte med å fortelle hverandre at det er bruk for alle.
Deretter kan vi satse på at alle skal med.
Aldeles ufortjent har vi fått et land som er vakkert, rikt, med plass til mange.
Vi har en høyt utdannet befolkning med mye teknisk kompetanse.
Vi behandler kvinner og menn likt.
Vi har de beste forutsetninger for å omstille oss til en annen økonomisk virkelighet.