Regjeringen demonterer Norge

Regjeringen demonterer Norge, sier Slagsvold Vedum til Dagsavisen.

Slagsvold Vedum tar sats når han lister opp politikkendringene de blåblå gjennomfører, som han mener er negativt:
•Statlig nedsalg.
•Storstilt sentralisering.
•Store usosiale skattelettelser.
•Svekkelse av den norske modellen gjennom konflikt med fagbevegelsen.
•Seigpining av landbruket.
•Knefall for EU ved å snakke ned norske interesser.

Vi vil ta hele landet i bruk og ønsker små sosiale forskjeller. Regjeringen viser at den tar Norge i motsatt retning, sier Trygve Slagsvold Vedum.

image
.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#sentralisering

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

image
Anne Beathe Tvinnereim: Økt ulikhet i Norge er et resultat av villet politikk.