Når regjeringen holder seg med en religion som forveksler menneskeliv med budsjettbalanse, ja da trengs nye ledestjerner.

image

“Jeg tror ikke Erna Solberg og Siv Jensen er onde mennesker” sier Rønsen i KK, “men budsjettforslaget om å ta penger fra U-hjelpen for å finansiere flyktningene ligner på ondskap”.

Ingen grunn til å tro at Erna og Siv er onde, men det er tid for å undres over tenkningen som ligger under de blåblå damenes adferd. Hva får Erna og Siv til å fjerne pengene som vi tenker skal demme opp for flyktningestrømmer fra våre U-land?
Er det klokt, er det investering for fremtiden å fjerne U-hjelp, eller er det ideen om at bunnlinjen er alle mødres drøm?
U-hjelpen, som sørger for å bygge land i sør, slik at de klarer sine egne utfordringer. U-hjelp er svaret på å hjelpe folk der de er, på lang sikt. Pengene som trengs nå kan finnes på annet vis. Damene kan bruke skatteletten til Rimi-Hagen og de andre vennene til å finansiere hjelp til flyktningene som kommer til Norge akkurat nå.

Kanskje er det ideene, de økonomiske ideene, som har gjort Erna og Siv til troende i en ny menighet.
Den blåblå verden ser mer og mer ut som kjøpesenter med gullforgylling og mosaikkvinduer, med en talerstol hvor kjøpmennene opptrer som yppersteprester, og våre ledere nikker i beundrende tilbedelse.

Det må være noe i denne kjøpesenterverden som Siv og Erna tilber. I dette kirkerommet, hvor de rike blir rikere, og de fattige ikke slippes inn.
Det ligner en religion, denne tanken om pengenes betydning over humaniteten. Klart vi alle ser at samfunnet må ordne sin økonomi på en fornuftig måte. Klart det er viktig at vi sørger for syke, gamle, svake og fattige, og til det trengs penger.

Det er ideen om at de rikeste fortjener å bli rikere, mye rikere, og de fattigste litt fattigere, som er vanskelig å forklare. Den ideen ser ut til å ha fått religiøs karakter. Tanken om markedets indre frihet til å regulere utbytte til beste for alle, også fattige og flyktninger. Det er en løgnaktig ide, og det har den til felles med mange andre religiøse ideer. Det er like fullt en ide som er seiglivet.
Og ideenes kraft og makt har ofte vært undervurdert. Ideene styrer sinnet, og sinnet styrer tanken, som igjen utløser handling.

Willoch sa for mange år siden at markedet må styres og reguleres. Markedet har ingen sjel. Faktisk er det rene og uberørte marked sjelløst. Markedet har en logikk som påny og påny bekrefter at de rikeste blir uforholdsmessig mye rikere. Ikke alltid blir de fattige mye fattigere, men ubalansen er økende. Og øker med en slik fart og kraft at den er en demokratisk samfunnstrussel.

I det frie og ukontrollerte marked er det de med sterkest kjøpekraft som legger premissene, lager reglene, sørger for passende handelsavtaler, og krever erstatning hvis utbyttet blir truet.

Det er noe religiøst over Erna og Sivs solide tro på kjøpesenterets evne til å ordne handelen. De blåblå damene må vel tro at det egentlig handler om å kjøpe og selge smør og brød.

Selvsagt blir det først vanskelig når varene som skal kjøpes og selges er menneskeliv.
Så Erna og Siv, dere er vel ikke onde, men dere tror mot bedre viten. Når dere holder dere med en religion som forveksler menneskeliv med budsjettbalanse, ja da trengs at dere finner andre yppersteprester. Rimi-Hagen og vennene er gått ut på dato.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

Vi ønsker å være konstruktive, men regjeringen er naive hvis de kutter i bistanden og samtidig gir skattelette til de rikeste, sier Knut Arild Hareide til Dagbladet.

image

image
Look to Verdal!
Hvis Erna Solberg vil ha et par tips om hva kommunene trenger og hvordan de skal gå frem for å løse flyktningsituasjonen lokalt, kan hun ringe ordfører Bjørn Iversen i Verdal. Robert Eriksson har nummeret.

Høvlerivisa – Porcelensstrand – Vømmøldalen

Vømmøldalen, Volden skole.