Hva skal de rikeste med skattelette, de betaler allikevel ikke skatt!

Det er ikke de rikeste som betaler med økte skatter, men de fattigste som fratas trygdeordninger og andre tilskudd.
.

image

Solberg, slapp av.
Det er bortkastet energi å lage skattereformer for de rikeste.
De betaler uansett knapt skatt.
Vi sier ikke at det er ulovlig.
Vi sier at det er umoralsk.
Vi sier at det er umoralsk av Fredriksen og Hagen og Thon at de driver med skatteplanlegging som gjør at fellesskapet ikke får inntekter.
Det er statens inntekter, vi kaller det skatt til vanlig, som gjør at vi har penger til å drive sykehus, gi uføre en rimelig trygdeytelse, sørge for barnehager og pensjoner.
Og det er skattepengene som sørger for veier og skoler og kultur, som gjør at de rikeste kan drive selskapene sine, skaffe seg utbytte. Og uten å betale tilbake det som samfunnet har tilrettelagt!
Fy skam, heter det på godt norsk.

Det er ikke flyktninger og innvandrere som er Norges største økonomiske bekymring;
det er god, gammeldags lureri fra de aller rikeste.
Dette er Bør Børson. Husk, han var norsk.
Han var en kremmer som lurte til seg.
Er dette noe du vil bli husket for?

Husk, Hagen og Fredriksen og alle de andre milliardærene.
Dere lever godt på det norske samfunn.
Dere lever av tillit mellom borgerne og samfunnsinstitusjonene.
Det er alle i hytter og hus som betaler for utbyttefesten med infrastruktur og utdanningssystemer, enn så lenge.

Vi utfordrer dagens næringsliv.
Lag ti på topp-liste over alle som angrer.
Lag liste over firmaer som flagger inn, ikke ut.

Heretter heter det: Norge, landet som tror at det nytter!
Landet som vil lage et samfunn hvor de rikeste og alle vi andre har til salt i maten.
Norge, landet som fortsatt er annerledeslandet.
Norge, landet som vet at vi er best sammen.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

Norge har en god og lang tradisjon for offentlighet rundt skattesystemet, og hva enkeltpersoner og grupper bidrar med til fellesskapet. Man skal ikke se bort fra at det nettopp er denne tradisjonen som gjør at vi her i landet — tross tøffe diskusjoner — opplever en bred oppslutning om vår velferdsmodell. Skatt er ingen privatsak.

20 av Høyres rikeste onkler og tanter sparte i fjor til sammen over 12 millioner kroner på den borgerlige regjeringens kutt i formueskatten.

FOTO Bernie Sanders
Presidentkandidat Bernie SANDERS om Trickle Down (video)

The trickle-down economics: Left to their own devices, unfettered markets and trickle-down economics will lead to increasing levels of inequality, stagnating wages, and a hollowing out of decent, middle-income jobs..

The American middle class is worse off compared to others around the world.

Økonomiprofessor Robert Reich / arbeidsminister under Bill Clinton: Økonomi i ubalanse.