Gå til mauren og bli vis

Mauren arbeider i felleskap. Felleskapet løfter i flokk når ting skal bringes hjem. Det er ingen som dirigerer eller leder flokken under marsjen, ser det ut til.

Bortsett fra når flokken møter på en hindring. Raskt som lynet inntar en av maurene lederposisjonen og beslutter ny retning. En beslutning som ingen opponerer mot. Tvert om aksepterer flokken beslutningen og iverksetter marsjendring uten nøling. Mauren som inntar lederposisjonen har ingen ytre kjennetegn som utpeker den enkelte til leder. Heller ser det ut til at det er forskjellige maur som inntar lederposisjon for hver hindring som møtes. Ledermaur det ene øyeblikket, arbeidsmaur det neste. Ingen ser ut til å tviholde på lederposisjonen. Ny hindring, ny løsning, ny leder.
Den aktuelle ledermauren har der og da ideen om hvordan hindringen skal forseres, men mangler muskelkraften for at hennes løsning kan iverksettes. Ingen utpeker lederen utenom vedkommende selv, som har en innebygget kunnskap om løsning.
Denne vekslingen mellom individuell og kollektiv organisering av arbeid er fascinerende. Mest fordi det bare er maur og mennesker som organiserer kollektive fellesskap for å bære bører som er for tunge for den enkelte.

Vi kom i tanker om at mauren har en visdom som Sanner mangler. Han har i det siste vært på jakt etter lederne i offentlig (ikke privat) sektor. Han søker etter løsninger som kan gjøre dem mer produktive og effektive. Vi skynder oss å si at han knapt har påvist at det mangler mye effektivitet i statlig forvaltning. Uansett mener Sanner at svaret er resultatlønn for ledere.
Det er her at kunnskap om motivasjonsfaktorer må ha unngått ham. De helt enkle faktorene ser ut til å handle om at mennesker velger yrker som oppleves meningsfylte for den enkelte. Noen velger arbeid med mennesker. Noen velger kjøp og salg av kaffe.
Derfor er det at lønn og belønning vil ha større effekt i privat sektor. Offentlig sektor vil i større grad gjøre som mauren, se løsning, få folk med seg, og oppleve tilfredsheten ved å ha løst oppgaven som motiverende og tilfredsstillende.

Sanner, gi folk god lønn for å jobbe med mennesker istedenfor kaffe. Deretter kan du reflektere over hva som tenner lyset i øynene på helsepersonell og lærere, hva som stimulerer til løsningsforslag, og hva som fremmer gode offentlige tjenester.

Maurstudien kan du lese om i Nature Communications, hvor Weizmann Institute of Science har publisert en artikkel.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

Mabel Katz: “Union is Strength”