Fra en Ap-velgers dagbok 2019

Fire år med stepping, opp og ned, ut og inn.
Fire år med intense diskusjoner med venner som er like glødende opptatt av samfunnsutvikling som en selv.
Fire år med roping om at heretter stemmer vi SP. Partiet som sier at sentralisering ødelegger landet.

Hvor har Ap’s sentrale politikere befunnet seg?
Mangler Ap’s ledelse evnen til å identifisere seg med enkeltmenneskers liv? Til å ta inn over seg at arbeid og bolig er viktigst for Per og Pål? At sentralisering helt enkelt betyr at mitt liv blir truet, at mitt liv i en liten by nordpå blir snudd på hodet fordi Ap er et «styringsparti» som stort sett er enig med Høyre.
Kanskje Rødt er partiet for meg som har barn i barnehage, hvor globale firma setter vilkår for driften, og tro meg, det er vilkår til beste for bunnlinjen, ikke mine barnebarn.  
Nei, det må bli SV, som tror at fred er bedre enn krig, som synes det er nok kjøp av krigsfly til beste for USA.  
Eller, det må bli MDG, som for alvor er i stand til å endre miljøet i Oslo.

Og så kom heldigvis brevet fra Jonas: Ap har begynt et oppgjør med seg selv to uker etter valget. Fire områder er staket ut, og deretter skal alle ut på tur for å finne ny politikk. Sorry Ap, dette holder ikke. Det er to år til stortingsvalget. Det gir nøyaktig ett år til å reparere Solbergregjeringens misgjerninger.

Vi har nå entret reparasjonsfasen, og den handler om: Gjenopprett alle arbeidsplasser som er gått tapt med sentraliseringen. Folk husker godt nærpolitiet som ble til fjernpoliti, kommunehusene som ble slått sammen, med ansatte og innbyggere som  fikk doblet reisevei, om fylkene som ble store som Saharas ørken. Og alle som har sett et Norgeskart tror Viken er en vits, mens sammenslåing av Troms og Finnmark er det aller beste beviset på at Ap har mistet fullstendig gangsyn. Dette har Ap-velgerne tenkt, og deretter stemt på noe annet enn Ap.

Jonas, det handler om trygge arbeidsplasser og trygge liv.
Fortell verden at Ap må reparere siste 8 år, og det skal skje fort.
All sammenslåing og sentralisering kan faktisk bøtes på for et Ap som setter mennesket og samfunnet først. Solbergs robusthet og nye oppgaver er et Fata morgana, en luftspeiling som forsvinner. Av Solbergs måneskinn gror det ingenting.
I virkelighetens verden må dessuten bemanningsbyråene bli en saga blott. De skaper ikke trygge arbeidsplasser, tvert om. Sett foten ned fordi det finnes økende antall utrygge  arbeidsplasser i utsatte yrker over hele landet.
Hvor mange arbeidsplasser i stat og kommune har blitt fjernet i disse årene Solberg?

Alle NAV-endringene som rammer de svakeste må repareres, uføretrygdede som mister barnetillegget i pensjonen, fysioterapibegrensninger for kreftpasienter, en rekke kutt som blir uforståelige, beint fram ufølsomme, fra en regjering som gir millioner til de rikeste.
Dette er velferd som er snudd på hodet, og mange Ap-velgere betakket seg for å bli slått i hardtkorn med en slik innsparingspolitikk.
Det må repareres, og Ap må reise seg og si at dette var helt feil.

Den største utfordringen vil være å snu hele tankegangen i offentlig sektor fra å være styrt av New Public Management til systemer basert på tillit og kvalitet hos ansatte og fagfolk. NPM spiser sine barn umerkelig. NPM er selve grunnlaget for markedsstyring og konkurranseutsetting. AP må vise at de har gjennomskuet dette ny-liberalistiske tankegods som styrer mange ledere og ansatte i velferdssektoren. 
Kjære Ap, slutt å tro at markedsstyrt økonomi er svaret. Det er dags for å snu. Velgerne er i stand til å se hvilke drivkrefter som ligger bak de fleste forslag. Tro meg, Oslofolk har gjennomskuet opplegget for å flytte Ullevål til Gaustad. Her er godt synlig enkeltmenns egotripp, bakenforliggende fortjenestemuligheter for eiendomsutviklere, og manglende lydhørhet overfor alle som står i feltet. Ap, dette er ikke rakettforskning, men ganske enkelt å alltid spørre om hvem som egentlig tjener på hva. Hvis svaret er at pasientene tjener på et opplegg om femti år, så har Solberg klart å lure Ap til å tjene markedet, ikke mennesker. Sett i gang, reparer nå. 

Og hva med fødeavdelingene på Vestlandet og ambulansetjenesten i Nord-Norge. Ap må jo skjønne at du tuller ikke med folks liv og helse. Det er rundt slike saker at det sagnomsuste folket våkner. Har Jonas og Stenseng virkelig erfaringer fra nord for Sinsenkrysset? Er Ap i stand til å identifisere seg med hva det betyr når storsykehuset ligger 80 mil unna?
Igjen, du tuller ikke med en ambulansetjeneste som har årtiers erfaring med vær og vind i nord, fordi det er kjekt med konkurranseutsetting i effektivitetens navn. Og hvem var det som skulle tjene på dette sa du?

Oslo har startet omlegging fra konkurranseutsetting til tillitsbaserte tjenester. Se på hjemmetjenestene, sykehjemsdriften, som tas tilbake i egen regi eller overlates til ikke-kommersielle drivere.
Hvorfor har sentrale Ap-ledere lagt vekk hørerøret? Oslofolk har satt pris på samarbeidsbyrådet, med klar og tydelig politikk på mange områder.

Jonas, du har sagt til landsstyret at nå skal vi drive politikk for by og land. Slutt øyeblikkelig å støtte Solberg før landet er rasert. Dette vidstrakte landet raseres hvis arbeidsplasser sentraliseres og forsvinner.
Si høyt at domstolene skal bli værende hvor de er, for ikke å snakke om at skatten fortsatt skal innkreves i kommunene.
Hører du Jonas, at det er nødvendig med utestemme?

Igjen og igjen, slutt å tro på sentraliseringens velsignelser, da vinner markedet, og landet blir ødelagt.
Husk at de fleste Ap-velgere har hørt klimaropet om at økonomisk vekst tar drepen på kloden. Sentralisering og markedstenkning er rett og slett ikke på moten, Jonas.

Kanskje henger det sammen med ideen om å være et styringsparti. Et adelsmerke for Ap, sies det.
Men har velgerne vært opptatt av hvem som er et styringsparti? Vi er mere opptatt av politikk sier de aller fleste, og hva betyr å være et styringsparti? Ingen klare svar utover at det lyder en smule arrogant. Betyr det for eksempel å være mest mulig enig med sittende regjering? Hvordan i all verden kan Ap styre når det er ute av stand til å lytte til folkets stemme? Valget fortalte at det er nok nå, med hjerterå umenneskelighet. Velgerne synes ikke det er stas med mennesker som dør i hopetall i Middelhavet. Allikevel er Ap ute av stand til å stemme for å hente hjem mødre og syke barn fra Syria, og muligheten bød seg i Stortinget nå.

Ap må få opp farten, tiden for utredninger av smått og stort er forbi. Velgerne har talt, og ærlig talt Ap, Norge er et opplyst demokrati med opplyste borgere.

Og klima? Ap kan reise seg som en løve og fortelle LO og alle arbeidsplasser i oljesektoren at «Vi har den beste og største kompetansen i verden på utvikling av olje og energi. Det blir vår redning. All den kunnskap som er samlet i næringen blir bærebjelken i den nye grønne industrien». «Norge avvikler olje for å bygge klimaenergi».
Si det høyt, si det ofte og mye. Slik endres motstand og bygges tro hos hver og en som får livet sitt berørt framover. Arbeidsplasser består, men i ny drakt.

Si det på Kongsberg også. Våpenproduksjon gir legitimitet til krig. Dette er verdens ledende marked. Krig gir størst fortjeneste av alt du driver med. Velgerne har forstått at Ap sitter stille i båten, lar Trump plassere soldater på norsk jord, og forlanger at vi skal kjøpe enda mer av hans krigsmateriell. Velgerne liker det ikke. Hvorfor roper ikke Ap nei til Solberg når hun reiser rundt kledd i uniform, smilende av pur glede over å være i «krigen» sammen med amerikanerne. Ap-velgere ser TV vet du, Jonas.
Du har bare to år, Jonas.

Sikkert klokt å reise rundt og spørre hva nå, men noen saker er allerede overmodne. Om noen skal tro på by og land-tanken, så lover du TOG MOT NORD i morgen den dag. Det er klimavennlig, det gir arbeidsplasser, og Ap-velgere i Troms og Finnmark slipper å kjenne redselen snøre seg i brystet med tanke på enda flere vogntog uten kjettinger i snøkavet.
Jonas, bo noen tid nordpå og kjør bil vinterstid, og du vil vite hva folk nordpå må leve med.
Deretter avvikle hele foretakstenkningen. Ja, det var Ap’s ide, ja det var hånd i hanske med markedstenkningen. Foretaksmodellen er en markedsmodell som ikke passer lenger. Et helseforetak som legges åpent for globale firma med inntjening som ypperste adelsmerke.
Rakt ut nå Jonas, lov formuesskatt på billionærene og deres private formuer. Lov at arveavgiften innføres hvis du har en formue over 100 millioner. Det sikrer at arv slutter å være den viktigste ulikhetsskaper i Norge.

Du har to år på å fortelle Siv Jensen at hun er på ville veier. Velgerne har sagt det allerede.
Sa du noe om å ta tilbake tog og post fra konkurranseutsettingens ødeleggelser? «Posten skal gå med post» som hun sa,  Vigdis Hjort. Vi må bygge opp igjen den infrastrukturen som markedet har ødelagt hvis vi skal ha en politikk for by og land.

Forresten, husk å fortelle Solberg, med utestemme, at sentralisering er umoderne. Sentralisering gir ingen robuste liv i et Norge som forbereder seg på å ta hele landet og hver en fjelltopp i bruk når vannet stiger.
Jonas, kan du fortelle alle Ap-velgerne som gikk til venstre, at de er på rett vei. Fortell oss at vi er et dugnadsfolk som har to år på å rette opp alle feila fra ifjor, sammen.
Og rop fra berget, at vi kan og må samarbeide, alle vi som vil det beste for bygd og by, og klimaet.