Forretningsadvokatene i Oslopolitikken

oslo-city-hall-oslo-radhus
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/06/93/60/85/oslo-city-hall-oslo-radhus.jpg

Er det tid for å ta inn over oss at demokratiet er mer sårbart enn vi liker å tro?

.

De bittesmå avisnotisene gjør forskjellen.
Når advokatene på Vestkanten skynder seg med å kalle politiske vedtak for lovstridige, ja, da leser vi to ganger, selv om det har liten skrift.

Helt riktig, noen tror allerede at Norge har ratifisert TISA-/TTIP-avtalen. Og nå husker vi alle sammen den underlige handelsavtalen som forhandles bak lukkede dører i Brussel. Avtalen som gir utvidet adgang og store muligheter for internasjonale og andre konsern til å anlegge sak mot nasjonalstater, hvis deres lovlig fattede politiske vedtak skulle medføre redusert økonomisk utbytte for selskapene.

Noen, ikke veldig mange, har skreket at det høres farlig ut med disse handelsavtalene. At pengemakten kan sørge for at vi får handelsavtaler hvor Jensen i privatiseringens rus selger både tog og fisk uten at det kan endres etterpå. Hvis vi skulle komme på bedre tanker.
Ikke lurt, tenker vi. Og sannelig. Ikke før har det rødgrønne byrådet i Oslo besluttet at det skal lages et bilfritt sentrum i hovedstaden, før advokatene kommer løpende. Dette er ulovlig, sier både en og to; dette vil innebære at gårdeiere og handelsstanden vil tape penger. Det er høyst ulovlig for næringslivet å tape penger, eller sagt på annet vis. Tapsbærende politiske beslutninger ses på som ulovlige. Det trues med at rettsakene står i kø. Erstatningskrav vil bli fremmet hvis ikke beslutningene blir omgjort, sies det i Oslo Vest.

Så er det altså sant, og dette må vi tillate oss å si i ramme alvor. Vårt politiske system, vårt demokrati som vi pleier å si når vi vil være litt høystemte, kan havne i retten for å drive politisk virksomhet. Er det tid for å ta inn over oss at demokratiet er mer sårbart enn vi liker å tro? Store internasjonale og nasjonale firma ser ut til å kjempe hardt for å beholde sine privilegier.

Ingen av oss trodde vel at det kun ville ta et par dager med politisk skifte i Oslo, før pengemakten våknet. Det har vært god politikk i 18 år at bunnlinjen var hovedstadens målestokk. De gullkantede englene har levd godt i skjul. Det er ingen grunn til å tro annet enn at de politikere som utfordrer utbyttefesten vil møte stor motstand. Miljø, eldreomsorg og barnehager er politikkområder som plutselig kan glippe som privatiseringsobjekter for firmaer. Dette blir ikke morsomt.

Nei, tiden er forbi for velferdsprofitørene som lovet billige tjenester med høy kvalitet i Oslo.
Solberg fortsetter å arbeide med sine handelsavtaler for å transformere velferdspolitikk til juss.
Om en stund kan forretningsadvokatene fremme sine gullkantede erstatningskrav i Bystyret. Det kan bli store regninger som fellesskapet må betale.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

Regjeringen tar for lett på TISA

What is TTIP? And six reasons why the answer should scare you

NÅ HOLDER SOLBERG-REGJERINGEN MER TETT ENN EU

OM «REGJERINGEN SOM VILLE SELGE STATEN»