Clemet og de fattige barna på Frogner

Civita eller Clemet, eller begge deler er ute med ros til det rødgrønne byrådet.
Hun liker at det innføres særordninger for noen, det vil si hun synes det er strålende at ikke alle barn får tilbud om gratis AKS i Oslo. Det vitner om det nye byrådets målrettede bruk av offentlige midler. Hurra!

Men deretter jamrer hun. Byrådet har valgt ut feil gruppe med barn.
Det er barna i noen av bydelene i Groruddalen som vil nyte godt av dette.
Clemet derimot mener at barna i flere deler av Bydel Frogner er langt fattigere enn barna oppover i dalen. Hvis byrådet hadde brukt inntekt istedenfor bosted ville de ha oppdaget “at barnefattigdommen befinner seg på Frogner”.
Da har ikke Clemet fulgt med i Oslos omfattende og godt publiserte kunnskap om befolkningen siste 25 år.

image

Knapt noen by vet mer om befolkningens inntekt, bolig og utdanning enn Oslo. Systematisk, etterprøvet og PUBLISERT ligger denne kunnskapen for enhver som vil se. Clemet vil se at diskusjonen om bruk av inntekt som ett mål til å fordele ressurser har vært drøftet i alle disse årene. Inntekt er sett på som et dårlig kriterium til å fordele ressurser fordi, ja fordi vi har et skattesystem som gjør det relativt enkelt å bli en nullskatteyter, dvs. en som har null i inntekt.
Clemet vet godt at flesteparten av nullskatteyterne bor på Frogner.
Mange av dem har barn, men vi kan love at de ikke er fattige.

Noen av oss kunne ha ønsket at gratis kjernetid i AKS hadde kommet alle barn til gode. Den moderne familie i bysamfunnet må bruke skolefritidsordningen for å få hverdagen til å gå opp. Mange synes at det er skummelt når vi begynner å differensiere generelle ordninger knyttet til barn og utdanning. Skolesystemet med alt tilhørende er den største og viktigste faktor for å holde fast i et samfunn som omfatter alle og gir like muligheter til alle.

Noen av oss vet godt at Clemet konstant målbærer at vi kunne hatt større ulikhet. Ja, hun sier rett ut at de ressursrike, som mellom annet bor på Frogner, godt kunne bli litt rikere.
Men at hun viser fram sin kunnskapsløshet ved å påstå at de fattige barna bor på Frogner er nesten ikke til å tro.
Ja, vi tror det ikke. Clemet vet bedre, men hun er den største ideologen på høyresiden. Hennes mål er å bidra til et samfunn med større ulikhet.
De «fattige» barna på Frogner brukes kynisk til dette formål.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

Kriterieandel (andel av Oslo totalt) x vekt = kostnadsnøkkel

Kostnadsnøklene er grunnlaget for budsjettfordelingen mellom bydelene i Oslo

Dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene 2016

image

Oslo-kartet «En by – to verdener»