Another world is not only possible, she is on her way.

image

“Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day, I can hear her breathing.” – Arundhati Roy

Vil du trykke på knappen?
Jeremy Corbyn, Labours nye leder, ble spurt om han ville være villig til å trykke på atomknappen hvis han ble statsminister. Han svarte stille og rolig: Nei.
Det er 7 atommakter i verden i dag, og vi er mange som håper at statsledere vil svare som Corbyn, «nei».
Dette er et masseødeleggelsesvåpen som ikke kan forsvares for den som har sett bildene fra Hiroshima.

Diskusjonen går høyt i Storbritannia. Er det mulig å mene at dette er våpen som menneskeheten må beskyttes mot, når hele ideen er at atomvåpen vil virke avskrekkende på mulige angripere. At hele ideen bak atomvåpenarsenalet er at det skal virke avskrekkende slik at verden ikke på ny havner i en krig hvor atomvåpen tas i bruk.

Kanskje får tanken om atomvåpennedrustning nytt liv. Atomvåpen er i tillegg til sitt ødeleggelsespotensiale, dyre og ubrukelige i dagens kriger og konflikter. Det vil koste Storbritannia 100 milliarder å fornye sine fire atomubåter. Det oppleves av mange som feil bruk av penger som vil gå på bekostning av alt fra velferdsordninger til helsevesen.
Det er ikke de rikeste som betaler med økte skatter, men de fattigste som fratas trygdeordninger og andre tilskudd.

Atomvåpen som avskrekking? Vi vet at atomvåpen utvikles og selges fra USA. De oppleves som uhensiktsmessige for alle som peker på at dette våpenarsenalet ikke virket avskrekkende på flygerne som angrep tvillingtårnene 9/11. 100 milliarder for fire amerikansk produserte ubåter. Hvor mye koster forøvrig Norges amerikansk produserte F-35 fly?

Er det slik at vi betaler milliarder til USA for våpen som ikke bør brukes, og for fly som mange mener knapt er brukelige til noe som helst. Er det slik at milliardene som pumpes inn i amerikansk krigsindustri kunne brukes til velferdsutvikling i land som idag produserer terrorister? Er det andre måter å fremme fred på enn å produsere våpen som kan ødelegge befolkninger og til syvende og sist hele kloden. Hva gir oss slik tillit til USA, som faktisk bomber et sykehus og dreper utsendte medarbeidere fra organisasjonen «Leger uten grenser»?

Det er grunn til å gjøre som Arundhati Roy, tenke seg en annen verden. Det må være håpet om at det er mulig å få flere statsledere til å si som Corbyn: Nei til atomvåpen og nei til å trykke på knappen. Et klart hode kunne spørre seg selv og alle andre: Hva skal vi med atomvåpen, hvis vi faktisk ikke har tenkt å bruke dem. De unge og håpefulle har startet på nytt med å rope «Make love, not war».

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no