Alle skal med – distriktene også

Det er et lys der ute som du ser fra der du bor!

Sentralisering er ganske umoderne eller?
En logisk brist har oppstått i Oslo Vest eller?
Norge trenger flere arbeidsplasser samtidig som arbeidsplasser nedlegges over hele landet.
Ulogisk og umoderne, ikke sant?

Noen, og igjen anklager vi byboere som står fast i sin egen eplehage,
løft blikket, tenker vi.
Hva er tunge trender som trenger seg på?
Ren mat, ren luft, frihet fra terrorisme og trygghet for barna.

Hvor er mulighetene størst?
Rundt om i Norges land hvor tanken er at alle skal med.
Hvor det er mulig å bygge fellesskap og utvikle nye ideer slik de gjør i vest og nord.
Steder har makt, mest fordi mennesker knytter minner og følelser til barndom, til lukt, bilder og opplevelser.

Nå er tiden inne til å knytte mennesker og steder tettere sammen,
i et land som har mye land og få mennesker.
Landet skal bygges slik at alle steder kan tas i bruk.
Behovet for nærhet ligger uforløst hos den enkelte.
Nærhet, trygghet, oversikt ligger tett på folks lengsel.
Vi er mange som vet at det er mulig å bo, leve liv og ha arbeid over hele Norge.
Arbeidsplasser kan være globale og rekkes via en PC.
Arbeidsplasser skapes av mennesker som tar i bruk egne skaperevner og fantasi.
Det norske er tuftet på liv ‘mellom bakkar og berg utmed havet’.
Vår styrke ligger i disse båndene mellom natur og kultur.

Klart Nordmannen vil bygge landet, tiden for nedbygging og sentralisering er forbi.
Derfor er det lys og håp knyttet til utsyn der du bor og har røtter.
Og landet har plass til mange, vi trenger flere,
og alle skal med. Ta hele landet i bruk!