Kommunevalg 2015 – En fotomontasje

– Et velferdssamfunn med trygge arbeidsplasser, og med helse- og velferdstjenester og skattetrykk som motvirker ulikheter.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Frode Jacobsen

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ap sep1

image

image

VALG 2015 – møte med velgere på Majorstutrappa

image

image

image

image

image

image

AP bilde 1 stand red

AP bilde 3 stand red

AP bilde 2 lene skarstein

AP bilde 6 raymond

image

image

image

image

image

image


image
På Olaf Ryes plass med Marius Sjømæling, Jonas Gahr Støre og Gard Realf Sandaker-Nielsen.

image

image

image

image

image
Ordfører i Vågå kommune Iselin Jonassen

image

image
Ordfører i Tana kommune Frank Martin Ingilæ

image
Ordfører i Verdal kommune Bjørn Iversen

image
Ordfører i Risør kommune Per Kristian Lunden

image

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik i Nord-Trøndelag

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Billedgalleri:
Ane Kristine Djupedal, Lene Løken, Jørn Kristiansen, Ole Jacob Kjendlie, Knut Moestue, Anders Kjellevold, Inger Huseby, Jørn Boretti, Hans Bendiksby, Heidi Park, Sigurd Log Røren, Felipe Maldonado, Ulrika von Sydow, Rodolfo Rojas,
Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Trond Giske, Helga Pedersen, Jan Bøhler, Kjersti Stenseng, Frode Jacobsen, Rina Mariann Hansen, Anders Røberg-Larsen, Gro Balas, Abdullah Alsabeehg, Haider Qureshi, Ellinor Gitlesen, Khamshajiny Gunaratnam, Marit Nybakk, Rudolph Brynn, Eva Thomsen, Gro Harlem Brundtland, Thorvald Stoltenberg, Nils Arne Eggen, Rune Gerhardsen, Steinar Saghaug, Wenche Ørstavik, Anne-Ma Moe-Christensen, Iselin Jonassen, ordfører i Vågå kommune,
Frank Martin Ingilæ, ordfører i Deanu gielda – Tana kommune,
Bjørn Iversen, ordfører i Verdal kommune
Per Kristian Lunden, ordfører i Risør kommune
Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag fylkeskommune
Adam Tumidajewicz, Julie Mørch
.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

image
StøreStiklestad

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


e-mail: forendring@gmail.com
http://forendring.no

#KnutMoestue #AndersKjellevold #JornBoretti #HansBendiksby #HeidiPark #SigurdLogRoren #FelipeMaldonado #KnutBakkevig #UlrikaVonSydow #RodolfoRojas #HelgaPedersen #JanBohler #GroBalas #AbdullahAlsabeehg #HaiderQureshi #EllinorGitlesen #MaritNybakk #RudolphBrynn #EvaThomsen #GroHarlemBrundtland #NilsArneEggen #SteinarSaghaug, #WencheOrstavik #AnneMaMoeChristensen #IselinJonassen #VagaKommune #FrankMartinIngilæ #DeanuGielda #TanaKommune #BjornIversen #VerdalKommune #PerKristianLunden #RisorKommune #AnneMaritMevassvik #NordTrondelagFylkeskommune #AdamTumidajewicz #JulieMorch