Et annerledes land?

image

Da Dag Hammarskjöld ble generalsekretær i FN fikk han en gave av billedhuggeren Barbara Hepworth. Gaven var skulpturen Single Form, et bilde på fred og fellesskap mellom nasjoner. Et moderne, abstrakt uttrykk for de mest etterlengtede verdier i et samfunn. Fred, fellesskap, glede; den moderne kunstnerens forsøk på å formgi samfunn og politikk med et annerledes språk?

Den som lar blikket hvile i Single Form kan i tillegg til symbolikken om enhet og fellesskap få opplevelse av noe usedvanlig, nesten ordløst vakkert i linjeføringen.
Vi møter statsmenn som etter annen verdenskrig etablerer FN i håp om at menneskene skal finne andre svar på menneskelivets utfordringer enn hat og krig. Vi møter kunstnere som bruker sin kunst som en bønn om å se noe mere, noe annet, noe felles menneskelig.

I denne faktiske, materielle verden, har vi vært i stand til å lage samfunnsordninger som har fellesskapet som grunnverdi, ordninger som skal regulere vårt sinne og hat slik at vi avstår fra krig og velger fred.

For en liten mannsalder siden ble FN etablert. Ingen mumlet om godhetsposører eller sentimentalister. I et slikt perspektiv ligger muligheten for å strekke dagens politiske virkelighet til noe mere enn ideen om bunnlinjen.

Tate Britain, det store museet som ligger midt i Storbritannias politiske høyborg, nært til parlamentet, har utstilling med Hepworths skulpturer. Hun har lykkes med å gi humanistiske verdier en form. Øyet som ser kan oppfatte at fellesskap og innlevelse med andre har fått en helt konkret form slik som Single Form.

La våre politikere gripe det som kunstnerne peker på, og omdanne det til ordninger for hjelp og støtte.
Det økonomiske marked vil aldri kunne sørge for at uføre får midler til å leve av, at barn har trygg oppvekst.
Markedet tar vare på seg selv, våre politikere må ta vare på samfunnsveven.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#fellesskap #samfunnsveven