NEI TIL TISA og TTIP

NÅ HOLDER SOLBERG-REGJERINGEN MER TETT ENN EU

Forhandlinger om en internasjonal TISA-avtale som vil påvirke folkevalgte organers spillerom, har pågått i all hemmelighet siden begynnelsen av 2013.
Norge og EU er blant de 24 medlemmene av Verdens handelsorganisasjon WTO som forhandler om TISA, som står for «Trade in Services Agreement» (Avtale om handel med tjenester).
Hemmeligholdet rundt det som skjer, har utløst omfattende kritikk både i EU og Norge.
Nå velger Norge å holde mer tett overfor egne velgere om hva man vil i TISA, enn hva EU gjør.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

INDEPENDENT: Three ways TTIP will violate your human rights. The clause in the EU-US trade contract will threaten our right to health, a decent wage and a healthy environment.

Norge gir fra seg kontroll, sier Else-May Botten (Ap).
image
Regjeringens forslag til bilaterale investeringsavtaler (BITs) muliggjør søksmål i internasjonale domstoler.

.

Norge gir fra seg kontroll. Antibiotikaresistensen øker.
image

EU åpner for import av kjøtt med vekstfremmende anbitiotika.

.

Ingeborg Senneset på Twitter: Mikrober på vandring.image
Hensynet til frihandelen og den frie konkurransen får nesten alltid forrang, skriver professor i sosialmedisin, Steinar Westin.

.

Wikileaks avslører Norges rolle i hemmelige forhandlinger.

image
Liv Signe Navarsete (Sp) mener regjeringen handler i strid med flertallet i Tisa-forhandlingene.

Dagens Næringsliv: TISA vil forandre Norge for alltid. Regjeringen vil selge utdanning og helse i all hemmelighet.

.

Har du skjønt dette med TTIP og fastlegeordningen?
image

Anniken Huitfeldt: TISA vil svekke handlingsrommet og pålegger privatisering, deregulering eller konkurranseutsetting av noen offentlige tjenester.

SKJULT EIERSKAP: Omtrent halve totalverdien av alle utenlandskeide aksjer er registrert gjennom skjult eierskap!

Følg pengene! Hvem gjemmer mest i Sveits?

Vanskelig å forstå hva som er fascinerende ved å selge Norges helsetjenester til utlandet uten å få en skattekrone tilbake. Høyes frie behandlingsvalg kombinert med TISA kan bidra til at våre skattepenger havner hos VIRGIN eller et av de andre globale helsefirmaene. Og påstanden om at dette er til pasientenes beste er ubegrunnet.

TISA er en trussel. De store, globale firmaene ruster til kamp. Vårt lille land har intet å tjene på disse handelsavtalene. Vårt helsevesen ligger som mulige lukrative markeder for internasjonale aksjeeiere, og Solberg-regjeringen satser på salg av de fleste av våre offentlige tjenester.

Vi er mange som mener at regjeringen Solberg bør gå ut av TISA forhandlingene NÅ. TISA kan vi klare oss foruten. Det er de globale firmaene som trenger TISA for å skaffe seg nye markeder. Våre helse og sykehustjenester er lukrative sett med storfirmaenes øyne. Disse handelsavtalene er irreversible. Solgt er solgt, og kan aldri tas tilbake.

Regjeringen Solberg vil binde framtidige regjeringer til sin blåblå politikk gjennom en ny handelsavtale.

Le MONDE Diplomatique: 8. juli godkjente EU-parlamentet de hemmelige forhandlingene mellom EU og USA om frihandelsavtalen TTIP. Lokalsamfunn over hele Europa mobiliserer nå mot avtalen.

.