Støtt velferdssamfunnet FØR det er blitt nedmontert!

Vi er mange.
Vi har gjennom ungdom og voksenliv satset på et samfunn slik vi kjenner det i dag.
Vil vi unngå at dette samfunnet raskt endres til et samfunn for de rikeste gjennom skattlegging?
Ønsker vi å stoppe privatiseringen av våre helseinstitusjoner som kun gir utbytte til store firmaer? Et utbytte som kommer av reduserte pensjonsrettigheter og lavere lønn for de ansatte.
Vil vi at vår samlede velstand skal komme flest mulig til gode?
Vil vi beskytte våre medarbeidere mot midlertidighet?
Dette er strukturendringer som regjeringen legger opp til.
Husk, Siv og Erna har Margaret Thatcher som forbilde.
Ingen som kjenner Storbritannias jakt på offentlige tjenester og demontering av velferdsstaten ønsker dette i Norge?
Ta fram ditt samfunnsengasjement.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#velferdsstaten

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

.

Regjeringen lytter bare til seg selv

Alt fra fond i London til den styrtrike Wallenberg-familien i Sverige har skjønt at det er penger å tjene på norsk barnevern. Store utenlandske konsern har de siste årene inntatt Norge.

Velferdsprofitørene – Med sugerør ned i statskassen