Verdens beste besteforeldreland

Besteforeldre – nesten enhver ser på sitt barnebarn som en uventet opplevelse, langt sterkere enn det var mulig å forestille seg på forhånd. Barnebarn blir i fantasien og virkeligheten den prinsen og prinsessen som foreldre har litt mindre krefter til å mumle om gjennom nattevåk og ammetåke.
Besteforeldre i Norge – som gleder seg over at kampen for familievelferden har båret frukter. De fleste er kloke nok til å unnlate å gjenta at vår generasjon kjempet fram permisjonsordninger og barnehager. Vi holder tett om spott og spe som møtte oss underveis. Vi gleder oss på våre barns vegne om å være verdens beste mødreland, slik Redd Barnas statusrapport i 2015 viser.

Besteforeldregenerasjonen er muligens dagens største kampgenerasjon. En generasjon som virkeliggjorde de verdiene som Redd Barna priser; helsetjenester, utdanning, kvinners økonomi og politisk deltakelse i samfunnet. Verdier som danner bærebjelken i vårt samfunn.

Helse og utdanning for alle i samfunnet, uten hensyn til status og inntekt, er arven til våre barnebarn. Det er en arv som besteforeldre vil overlate ubeskåret. En arv som ikke skal privatiseres og ende hos multinasjonale selskaper. Dagens besteforeldre har kompetanse på samfunnsendring til beste for barn og kvinner og underpriviligerte grupper. Det er en generasjon som kan mobiliseres, en stor generasjon i antall personer. Det er en generasjon som påny har blitt følelsesmessig berørt ved å få barnebarn. Å være besteforeldre er ingen intellektuell erfaring, det er en bevegelse som best fanges av Børretzen når han synger om Anorakkene…

Kanskje er dagens besteforeldre fortsatt lilla i tanke og klesdrakt; en generasjon som ønsker å ivareta det beste av mange ideer. Samtidig en generasjon som ser nødvendigheten av å bevare miljøet for sine barnebarn. Det er en generasjon som kan snu seg til alle bedriftseiere og si:
“Dere har kapitalen, bruk den til å utvikle nye energiformer.
Invester til beste for samfunnet.
Betal mere i skatt, slik at vi kan være sikre på at utdanning går til alle,
slik at befolkningens samlede talent kan vokse og utvikle seg.
Betal mere skatt, slik at helsevesenet kan drives uten krav om økonomisk avkastning. Et helsevesen for alle uansett.
Bidra til et likeverdig samfunn som også din bedrift vil være tjent med.
Støtt opp om offentlige tjenester slik de er bygget opp siden krigen.”

Besteforeldregenerasjonen er stor.
Den har for lengst innsett betydningen av å tjene noe annet og mere enn penger;
det er en generasjon som kan bruke sin demokratiske makt gjennom stemmeseddelen til å støtte den samfunnsbygger, som i tillegg til å være rik, også sørger for en varmere, vakrere og vennligere verden.

Besteforeldrene er en generasjon hvor mange ser med forferdelse på flyktninger som drukner i hopetall i Middelhavet. Det er en generasjon hvor mange gjenkjenner de lengeværende asylbarna som del av egne barnebarns lekekamerater.

Besteforeldrene i dagens Norge ble født som fredsbarn. De kom til verden i glede og takknemlighet. En generasjon som først og fremst skulle utvikle et samfunn fritt for forfølgelse og hat.

Vi skriver 2016 – og vi kan glede oss over et samfunn som er bygget av alle – for alle.
Det er besteforeldregenerasjonen som må spørre seg selv: “Hvor ble det egentlig av oss?” Er vi nå rike, mette og late – eller vil vi bygge videre vårt samfunn, som også har plass for de som er forfulgt og i nød?

…..Anorakkene på YouTube

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#likestilling #utdanning #sekstiåttere #barnebarn #besteforeldre