Stener for brød?

image

Noen er sterke i troen, usedvanlig sterke i troen på skattelette som svar på samfunnsutfordringer. Og det er en tro som lever godt på tross av folks ønske om noe annet.

Folket, ja selv næringslivet ønsker seg ikke skattelette. Folk vil ha arbeidsplasser og velferdstjenester. Skattelette gir ingen av delene.

Sakte og sikkert har folk flest sett at skattelette kommer de rikeste til gode. Næringslivets ledere tar imot sine skatteletter, men bruker ikke pengene til å etablere ny virksomhet og nye arbeidsplasser. Tvert om, skattelette ser ut til å øke formuen til noen få.

Sakte og sikkert sier folk at det er arbeid som gir betydning til den enkeltes liv, det er arbeidsplasser som setter samfunnsmaskineriet i sving. Folk er sultne på arbeid for seg selv og for arbeidsløs nabo.

Næringslivet må vise at de kan levere det de lover. De har fått et utall antall milliarder alt i alt. Ufattelig mange penger fra fellesskapets kasse. Og vi vil ha noe igjen. Næringslivet har allerede lovet ny virksomhet for den skatteletten de fikk med den nye regjering. Vi venter nå på arbeidsplassene. Næringslivet sier de er opptatt av å skape resultater. Men resultatene mangler.

Kanskje er det slik at vi må bruke skattepengene våre i statlig regi? Siden næringslivet ikke leverer, men bare krever, må vi selv skape arbeidsplasser som gir noe tilbake til folk flest.

Det er tid for å tenke mot nord, mot små samfunn med bærekraft. Finne nye og bedre transportløsninger som er bærekraftige. Ruste opp offentlige bygninger ved å lage bygg og anleggsløsninger som bruker våre skattepenger som innsatsmidler.
Lag tog mot nord, og ferge til havet. La oss gjøre noe i fellesskap med fellesskapets midler.

Vi har gitt vekk milliarder uten å få noe igjen, derfor :
Lag arbeidsplasser med våre skattepenger.
Tiden er forbi med milde gaver til et næringsliv som ikke gir noe tilbake.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#jernbane #ferge #lokalsamfunn