Markedet tjener oss alle eller noen få?

image
REAGERER: Sigrid Bonde Tusvik var Westerdals-student i perioden der studentene betalte minst 70 millioner mer i skolepenger enn skolen hadde lov til å kreve. Istedenfor at studenter skal få tilbake pengene vil Tusvik at de 70 millionene brukes til å lage en ny Westerdals – «uten rikinger som skal profitere på utdanning». Foto: Lars Myhren Holand / Dagbladet

Marked og marked, fru Blom!
Det er marked for å kjøpe og selge melk og brød.
Det er marked for å kjøpe og selge hårklipp og hester.

To viktige områder blir finansiert av våre skattepenger. Det gjelder helse- og velferdstjenester, og skolene. Her er vi alle investorer og blir aksjeeiere. Disse to områdene er selve grunnlaget for samfunnet Norge.
Og vi bruker mye skattepenger på å utvikle og ivareta velferdstjenestene og skolene.

Disse områdene handler først og fremst om mennesker, og det handler om mennesker som ivaretar andre menneskers liv, helse og utdanning.
Samfunnet Norge har de siste 15 årene satset på at også disse feltene skal kunne drives som privat butikk; billigere og bedre har vært omkvedet.

Nå kommer evalueringen og forskningen fra Sverige og England som sier at det verken har blitt billigere eller spesielt mye bedre. De private investorene derimot har fått stor fortjeneste. Utbyttet har kommet de rikeste til gode.
Det er langt på vei selvsagt at Wallenberg driver sykehjem i Norge og Sverige for å tjene penger, ikke fordi han har et sterkt ønske om å gi tjenester til syke eldre mennesker. Det samme gjelder for barnehage og skoler. Private firma har som mål å tjene penger, ikke å tjene samfunnet.

Helt greit, tenker vi, når det gjelder hester og sko, litt mindre greit når det gjelder syke og gamle.
Veldig lite greit når ønsket om å maksimere utbytte får firma til å jukse og bedra, på vår bekostning med våre skattepenger.
Brødrene Løvenskiold driver ikke veldedighet. Selv på skolesiden, hvor det er forbud mot å ta ut utbytte, er det her som andre steder gode muligheter for kreativ bokføring, og millioner å hente.

Tiden er inne til å sørge for at helse og skole drives utenfor det kommersielle.
La Løvenskiold og alle andre med mye kapital drive butikk med hest og kaffe.
Ikke la private firma få anledning til å berike seg med våre skattepenger.
De har for lange fingre til at de driver skole og helse til fellesskapets beste.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#Privatskoler #Westerdals