Fornyelse etterlyses

image

Hva får ledende politikere til å angripe offentlige tjenester? De gjentar og gjentar at offentlige utgifter øker, at dette ikke er bærekraftig.
Velferdstjenestene bæres av våre skattepenger. De samme politikere reduserer skattekravet til de som har mest, mens resten av befolkningen må forberede seg på mindre og dårligere helsetjenester.

Enkle mekanismer har gjort at utgifter til offentlige velferdsytelser har økt. Noen enkle forhold kunne gjort de samme tjenester bedre og rimeligere.
– Det første er å slutte å la de store firmaene som Carema, Aleris, Attendo etc drive velferdstjenester. Disse firmaenes utbytte på flere hundre millioner årlig kan i stedet gå direkte til helsetjenester, slik pengene var opprinnelig tenkt. Dette igjen gir bedre betingelser for helsetjenestens ansatte, gir økt produktivitet og flere arbeidsplasser, og allermest BEDRE TJENESTER til billigere pris.
– Det neste er å redusere velferdstjenestens bruk av målehierarkier in absurdum, også kalt New Public Management . Forskning og store undersøkelser fra England og Sverige viser at ansatte i helsetjenesten får et feil fokus, taper energi og bruker mindre tid med pasienter og mere på papir. En tillitsreform som gir ansatte tilbake tid og tro på egen kompetanse, vil gi økt produktivitet og bedre økonomi.
– For det tredje kan sentraliserte innkjøpsordninger reduseres. Igjen kan politikere ha tillit til at innkjøp i den enkelte virksomhet kan gjøres i det lokale marked. Det vil inspirere den enkelte ansvarlige leder til kjøp av varer og tjenester som kan stimulere det lokale næringsliv i stedet for de store globale firmaene.

Næringslivet ønsker liten stat, mye marked – begge deler gir god fortjeneste.
Men tiden er forlengst forbi – til at den vanlige mann og kvinne skal forventes å redusere sine velferdstjenester – for å gi utbytte til noen få rike kjøpmenn. Tiden er inne til å sette helt andre hjul i sving.

Næringslivet har ikke levert flere arbeidsplasser.
Tvert om er lovgivning blitt forverret slik at firma kan hyre inn midlertidig arbeidskraft med dårligere arbeidsbetingelser.
Skattekutt gir ikke mere arbeid. Våre skattepenger brukt som investeringsmidler til å skape nye arbeidsplasser, har helt andre muligheter for vekst i arbeidsmarkedet.
Det er tid til å innse at velferden for oss alle må sikres med nye tanker; de gamle forslagene om reduksjon av offentlige tjenester kan synes gammeldags.

Mer offentlig investering for nye arbeidsplasser og mindre skattelette til de rike, er dagens slagord i Europa.
Nå kreves mer helse for alle, mindre helsebutikk for de få.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#ulikhet #tillit #Attendo