Tog for arbeid

image

Tid for håp og optimisme.
Tid for å tro at vi klarer minst like mye som for hundre år siden.
Da bygget vi jernbane for første gang og uten penger.
Utallige bilder av rallare på Bergensbanen fløy landet rundt.
Vi bygget tog over fjell.

Nå er tiden inne for å bygge tog til Nord.
Landet trenger et stort spektakulært prosjekt som kan gripe fantasien.
En togbygging som gir andre muligheter enn å invitere dagens unge til å bosette seg på Østlandet, klumpe seg sammen i det dyreste og sentraleste Oslo.

Tiden er inne til å tenke fremtid.
Dagens teknologi sørger for at boligen kan være i nord mens arbeidsplassen ligger i sør. Sakte og sikkert velger unge mennesker annerledes enn tidligere generasjoner.

Nå er verdiene miljø, natur og oversiktlige og bærbare relasjoner til andre mennesker.
Det er mulig for mennesker å bo langs en av verdens vakreste kyststrekninger.

Norge trenger å satse på bosetting fra Dovre – enn si Saltfjellet – og nordover.
Vårt samfunn kan se seg rundt i verden.
I England, Spania, til og med i USA lytter flere og flere til politikere som sier det er tid for endring. Tid for å dele på ressursene, det er nok til alle.

Tog til Nord er et columbiegg.
Tog til Nord gir arbeidsplasser på kort og lang sikt.
Tog til Nord gir hus til mange til rimelig pris.
Tog til Nord gir bedre miljø.
Tog til Nord gir mulighet for annerledes liv med lokalmiljøer som skaper kunst og kultur på egne premisser.

Tog i sør og øst gir effektivitet.
Tog til Nord gir håp om en virkelighet med verdier som etterspørres av stadig flere.
Tid for visjonære politikere som bygger landet med tog mot NORD.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –