Ny tid, nye muligheter, ny ideologi

Hvordan kan Canadas statsminister reise seg opp, se inn i alle TV-kameraene og si: «Det er klokt å bygge et samfunn på noe annet enn frykt. Fordi Fryktens karakter er slik at den vender seg mot deg. Frykten gir deg det du er redd.»

Canada har en statsleder som tror at det er mulig å møte flyktninger på flyplassen.
Han forteller sine landsmenn at dette er en utfordring som Canada vil klare.
«Vi har plass og vi har ressurser, dette er langt fra umulig», sier statslederen.

Vi ønsker oss en leder som bygger landet, også i Norge.
Vi ønsker oss en leder som unnlater å legge landet åpent for hat og mistro.
Det handler verken om hvor mange flyktninger, eller hva vi skal gjøre med alle som banker på vår dør.

Tvert om, det handler om å være statsleder som vet hvordan samfunn bygges, utvikles og ledes.
Alle samfunn bygges på ideer og personer som målbærer ideer.

Akkurat nå har vi samfunnsledere som sier to ting:
Det ene er at det bør bli større forskjeller mellom folk.
Det andre er at mistro mellom mennesker er en god ting.

Tallenes tale i Norge viser at forskjellene mellom folk øker. Dette skjer sakte og umerkelig. Regjeringen senker selskapsskatten noen prosent med jevne mellomrom uten at det gir flere arbeidsplasser, men de store aksjeeierne merker at de får større formuer.

Mistro og mistillit preger møter med andre mennesker. Vi ønsker oss samfunnsledere som vil bygge tillit mellom borgerne. Når våre statsledere velger å fortelle oss at flyktninger er farlige og våre barn vil få det vanskelig, da griper redselen oss.

Redsel, mistro og hat ligger tett på hverandre.
Vi må gjøre raske valg, om det er redsel eller tillit som skal være bærebjelken i vårt samfunn fremover.
Derfor ønsker vi oss en statsleder som løfter blikket, ser oss inn i øynene, og ber oss om å brette opp ermene og stå på, fordi dette er noe vi klarer.
Vi ønsker oss en statsleder som vil inspirere verden.
Vi ønsker oss en leder uten frykt.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#Ledestjerne #Objektivismen