Privatisering – verken bedre eller billigere

image

Iveren etter å selge og legge ut på anbud er uten stopp.
Underlig for alle som gjerne ser at det meste blir bedre og billigere.
Privatiseringens moderland, England, har nylig publisert en gjennomgang av offentlige tjenester som er blitt konkurranseutsatt i en tiårsperiode.
Rundt en tredjedel er nå tilbake i egenprodusert tjeneste. Og vi snakker om «harde» tjenester slik som IT, administrative funksjoner, bygningers vedlikehold og veiarbeid.
Den viktigste erfaringen er – i følge Guardian – at kommunalt ansatte kunne brukes i krisesituasjoner uten forsinkelser gjennom kostbare tilleggskontrakteringer.
ESSU (European Services Strategy Unit) som analyserer offentlige tjenesters kontrakter, sier at det hefter feil med mer enn en fjerdedel av private oppdrag.
Både høyre- og venstresiden i England enes nå stadig om å ta konkurranseutsatte tjenester tilbake til det offentlige.

Hva gjør at Erna unnlater å sette på privatiseringsbremsen?
Det selges kraftverk i nord og fiskerettigheter i vest fortere enn noen av oss klarer å følge med.
Hva gjør utenlandske kineserne og de store internasjonale firmaene til bedre eiere enn våre egne?
Hvem tjener på privatiseringen?
Aksjeeierne tjener, og det norske folk ser ut til å tape.

Dette er bekymringen:
Ulikheter i den norske befolkning øker.
Den lille rike andel øverst på stigen blir stadig rikere, mens alle andre står på stedet hvil, eller mister kjøpekraft.
Erna, dette er ikke lurt?

Norges største konkurransefortrinn, den økonomiske likevekten i samfunnet, er satt på spill. Det mangler bare at Norge blir del av TISA og TTIP uten retrettmuligheter.
Det er en stor illusjon å tro at stat og kommune klarer å kontrollere og følge opp inngåtte kontrakter med private firma.

Alle de store firmaene vil alltid ligge et hestehode foran både på kontraktsutforming og kontraktsoppfølging.
Alle uavhengige forskningsinstitusjoner sier det samme.
Hele feltet med anbud og anbudskontrakter er preget av manglende gjennomsiktighet; internhandler er vanskelig å holde unna – og politikerne er redde for å innrømme feil på dette største politikkområdet de siste tjue årene.

Erna – du kan rett og slett slutte å selge. Ingen tvinges til salg av landets arvesølv.

Erna; de eneste som ønsker at offentlige tjenester blir privatisert er våre aller rikeste kjøpmenn. De klarer seg nok.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#Privatisering #Outsourcing #TTIP #finanseliten