TOG til NORD

image

Tid for å tenke lange tanker,
togtanker.
Tanke til nord,
siden alt er konsentrert
sør for Dovre
i Nasjonal Transportplan.

Tid for å tenke hvordan
vi skal redusere arbeidsløshet,
med å tenke annerledes.

Tid for å ta i bruk penger
som vi har på bok.
Fellespenger skal brukes
til beste for fellesskapet;
det er tid for å skape arbeidsplasser.

Nå er tiden for å skape noe nytt, annerledes.
Til beste for alle som synes at miljø,
frisk luft, store himmelstrekninger og
små lokalsamfunn som bryr seg, er bra.

Det er tid for å tenke noe annet enn
SentraliseringsSanner og PrivatiseringsErna.

Tid for Nordmannen som tror
at livet også leves utenfor Oslo.
Tid for alle som ser seg rundt
og ser forandring.

Det er tid, fordi stadig flere tenker
på miljøet og verdien i fellesskapet.
Først og fremst tid til
å sørge for at folk får arbeid, arbeid med mening.
Det er slutt på tiden hvor alle unge ville bo i Oslo
med Caffe Latte i hver hånd.

Det er tid for å se nordover.
Se landet, som har turister som ser på
Nordlyset som en ultimat opplevelse;
tid for panoramautsikt langs fjord og fjell,
på vei til Tromsø.

Sakte men sikkert vil Nord-Norgebanen bli
det spektakulære prosjekt;
som samler arbeid, miljø,
lokalsamfunnsetablering og eco-turister
– alt i ett, går mot NORD.

Det er tid for tenketanker til å tenke nye tanker,
til beste for folk og samfunn
– hele veien nordover.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#NordNorgebanen #NasjonalTransportplan