NOT FOR SELF BUT FOR ALL

image

Hva har Jeremy, Bernie og Manuela felles?

De har dype ansiktsrynker og CV om konstant kamp for menneskerettigheter, antikorrupsjon, kamp mot innstrammingspolitikk som gir arbeidsløshet, og først og fremst en annen økonomisk samfunnsforståelse.

De advarer med all kraft mot ytterligere å overlate samfunnstjenester som helse, kommunikasjon og utdanning til markedets store internasjonale firma.

Deres budskap er at samfunn er for mennesker, til å leve sine daglige liv;
samfunn er ikke innrettet for at big business skal akkumulere rikdom for de få.

De gamle påstander om at rikdom sildrer nedover er feil.
Rikdom samles på toppen og truer våre demokratiske institusjoner.

Kampsakene er mange og utrolig like, i bunn er de alle tre politisk aktive i kamp for vanlige mennesker, i Storbritannia, USA og Spania.

Jeremy Corbyn, Bernie Sanders og Manuela Carmena har sine egne liv som valgplakat.

Alle tre kan vise til kamp for de samme verdiene.
Alle tre kan bruke Piketty som faktagrunnlag for at vi har samfunn som sørger for at de rike blir rikere, hvor pengemakten overtar for menneskemakt.

De har godt grunnlag for egne meninger når de viser til at det er arv og innside-trading som gir de få all makt på bekostning av de mange.

Bernie Sanders sier til det amerikanske folk at:
“A nation will not survive morally or economically when so few have so much, while so many have so little”.

Og folk lytter.
De unge lytter,
ungdommen ser at de tidligere har fått “skjæregull” til erstatning for virkelige vare.
De unge sier nei takk og snur seg til forbildene, til disse som har år med kamp for andre,
til noen som ser at det å bygge sammen med andre kan gi bedre samfunn.
Ungdommen frykter ikke rynkene, bare kosmetikkindustrien.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#inequality #Piketty #Clemet

.
Cameron lets his mask slip