FINNMARKINGENE lykkes

image
Pomorhandel er benevnelsen på en handelsforbindelse mellom pomorene i Nordvest-Russland og folket langs kysten av Nord-Norge, så langt sør som til Bodø. Denne handelen foregikk fra 1740 og fram til den russiske revolusjon i 1917

image
Russland utenriksminister Sergej Lavrov hilser på HM Kong Harald. 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark i Kirkenes i 2014. Foto: Berit Roald

Finnmarkingene er uredde, store i munnen og tåler en støyt. 
Og Finnmarkingene lykkes med den vanskelige kunsten å samarbeide med sin nabo i øst, Russland.

Finnmarkingene lykkes så bra at søringene i Oslogryta begynner å få kalde føtter. Erfaringene fra samarbeid, handel og vandel gjør at folket nordpå rister på hodet over skremslene fra vest i Oslo. 

Russland og Putin er stor og sterk, men de er tilsnakkendes. 
I Kirkenes spørres det om hvilke nordmenn som fikk brent hus og hjem etter krigen,
og det spørres om hvem som jagde tyskerne når freden begynte å senke seg sørpå. 

Det er en lang historie som ligger bak forholdet mellom naboene i Øst-Finnmark. 
Ingen kjenner russerne bedre enn folket i Barentsområdet. Samarbeid og respekt mellom hardføre naboer som har vært ute flerfoldige vinternetter, gir naturlige bånd mellom mennesker. 

At amerikanerne vil intensivere sitt nærvær i Norge øker ikke Finnmarkingenes trygghet. Tvert om, amerikanerne har ikke mange års nærvær i gatebildet i Kirkenes slik som russerne, og bildene av USAs innmarsj i Irak og bombing i Syria gir ikke kred nordpå.

Finnmarkingene trekker på skuldrene, ber amerikanerne om å få på seg “støvlan” og samarbeide om å få til fred, slik at flyktninger kan bygge sitt eget land istedenfor å sykle over Storskog i 30 minusgrader. 

For Finnmarkingene er de alliertes manglende ydmykhet overfor krig og arktisk vinter en større fare enn Store Bjørn.
 
 

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#Finnmark #Storskog #Bjørnevatn