Hodet under armen, og armen i bind

2016 Tog 4

Kunden er meg. TOG-kunden er meg.
Hva vil jeg ha? Rimelig pris og rimelig hyppighet.

Hvor får jeg dette i dag?
Hos NSB. Tog til Gardermoen koster 92 kr og går to ganger i timen.
Med flytoget koster billetten det dobbelte og toget går tre ganger i timen.
Det er en forskjell på 100% hver vei.

Kundene som velger NSB blir stadig flere.
Billetten kan kjøpes enkelt på appen til Ruter.

Driften av NSB skal settes ut på anbud. Sørlandsbanen til ett privat selskap, Rørosbanen til ett annet.
Det finnes sikkert enkle økonomer som har satt opp et regneark som gir nettoutbytte til driftsselskapet.
Det handler om å redusere utgifter til ansatte, som vil få mindre lønn og dårligere pensjon.

Det sies at England er det beste jernbanelandet – for de store private selskapene riktignok.
England har et utall av driftsselskaper; Staten gir hvert selskap store tilskudd, selskapene har millioner i utbytte,
og Europas høyeste togpriser.

Flertallet av engelskmennene ønsker nå at Staten tar tilbake togdriften for å få kontroll på prisene. Også England vil gjerne utvikle en togdrift som kommer passasjerer og miljøet til gode. Konkurranseutsettingen av den engelske togdriften oppnådde det motsatte.

Noen av oss ler, mens andre setter kaffen i halsen: Hvor lenge skal Norge gå med ryggen inn i framtiden.
Den norske togdriften vil nok kundene at NSB skal drive, best og billigst.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#NSB