Kan vi få slippe mere RATTSØ?

image

Igjen har gammeløkonomen grepet taket i fortidens løsninger. Produktivitetskommisjonen har nylig presentert løsninger som skal løse utfordringene for neste generasjon. Interessant nok sier Rattsø at vi er langt over gjennomsnittet produktive her i landet. Vi trenger bare å sentralisere våre offentlige tjenester, sørge for at akutte helsetjenester fjernes fra den lange kyststripen og utdanne flere realister.

Gammel grøt. Kommisjonen og Rattsø er upåvirket av alt annet en sine tretti år gamle postulater. Det er ingen hemmelighet at Rattsøkommisjonen hviler på samme ideologiske grunnlag som sittende regjering. Det ser nå ut til å borge for gårsdagens løsninger for vårt samfunn.

Vi har gjennomskuet de store konsernenes behov for handelsavtaler slik som TTP og TISA. Vi har også gjennomskuet at muligheten for ytterligere fortjeneste for de store helseselskapene ligger i at det etableres store, sentraliserte sykehus i Sør-Norge.

Når skal Rattsø og liberale økonomer oppdage at verden er i endring? Når skal de se seg rundt og få øye på de unge som slett ikke vil bruke mere av livet sitt for å øke utbyttet til de børsnoterte selskapene.

image

Verden i dag, menneskene i dag, vil noe annet…
Se hva som skjer i Europa, i USA og mest av alt i England.
Menneskene reiser seg, det marsjeres, til beste for å skaffe bedre liv for flere enn de aller rikeste. Og det marsjeres for å vise at liv leves nettopp langs kysten, i nærhet til natur og med kjente naboer.

Rattsø; dine utredninger er myntet på en helt annen og andres framtid enn din. Dine endringsforslag er gårsdagens forslag. Vi er den nye generasjon, og vi vil noe annet og bedre.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#Produktivitetskommisjonen

.
image

.
Kommisjonenes budskap er at de gode dagene er over

Ekspertgruppe varsler skatt på 65 prosent

Rattsø leverer propaganda, mener Trygve Slagsvold Vedum.

Banknæringen gikk konkurs
“Da Islands oppblåste finanssektor falt sammen, satt landets tre største banker alene på verdier tilsvarende 923 prosent av Islands brutto nasjonalprodukt.”

NRK: De som veltet Islands økonomi

“I 2008 vaklet Islands finansmiljø og bl.a de to islandske bankene Glitnir og Kaupthing gikk konkurs. En liten kjerne på 13 mennesker hadde grep om Islands økonomi, og en av disse var skyldig ufattelige tusen milliarder islandske kroner. Verdiene som skulle ligge til grunn for de enorme lånene, var imidlertid langt fra låneverdien. Det måtte gå galt.”

Isachsen, BI: Snuskete forretningsmoral og sammenblanding av politikk og business er ikke nordiske land forskånet for.