De selger landet med hud og hår

image

Vi forstår det ikke. Norge berømmes over hele verden for å gjøre noe genialt da vi opprettet oljefondet. Oljefondet er Norges felles formue. Vi, alle som en nyter godt av at oljen er vår felles eiendom.

Fordi vi har denne kunnskapen, fordi vi vet at oljen ikke ble solgt og gjorde noen få mennesker rike, er vi i dag et av verdens rikeste samfunn. Vi, alle som en, har del i denne formuen.

Allikevel, helt utrolig foreslås idag at vi skal selge våre vassdrag, og vi skal selge ut jernbane både i sør og nord. Og det er bare Ingebrigt Steen Jensen som hyler “Nei, til salg av Norge”.

Nikolai Astrup sier hele tiden at Alt vil bli så mye bedre bare de store internasjonale firmaene får overta. Han påstår at kvaliteten vil bedres med private eiere. Han vet, uten å si, at salg av vann og tog og fisk og skog tjener, til syvende og sist, aksjeeierne.

I oljefondet er vi alle aksjeeiere. Vi tenker at det er klokt at vi holder fast ved at jord, vann, skog og fisk fortsatt eies av oss alle.

Astrup; de store firmaene her hjemme og internasjonalt, er velkomne til å handle og vandle med sko og kaffe, te og brød, som de alltid har gjort. Og firmaene kan fortsatt tjene penger, som de alltid har gjort!

La oss bruke våre felles oljepenger til å utvikle ny industri, ny miljøfremmende teknologi, men først og fremst bruke olje til å “bygge tog”, ikke selge. Det er nesten ikke til å fatte at vi har norske politikere i dag som vil selge fellesskapets grunnverdier.

Ingebrigt Steen Jensen, reis deg igjen og rop med utestemme:
“Dere får ikke selge Norge”.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#NeiTilSalgAvNorge #Astrup