Godt Nytt TOG!

Skap arbeid, lag tog til Tromsø. Tog skaper arbeidsplasser, integrering, ren luft og togglade mennesker.

Arbeidsløshet og flyktninger er i øyeblikket politikeres største utfordring, og disse utfordringene venter ikke pent og høflig ved porten. Partene i arbeidslivet har forpliktet seg til å samarbeide for å håndtere arbeidsløsheten. NHO og LO må bevege seg over i handlinger før vi andre har fått skoene på. Med andre ord, det er knapt om tid.

I en slik situasjon er det klokt å ta et raskt blikk på historien.
Vi, nordmennene, har ord på oss for å være litt impulsive, litt optimistiske, litt lettere å bevege enn våre planmessige naboer, svenskene. Det er muligens grunnen til at det er en svenske som har skrevet “Brobyggerne”, om byggingen av Bergensbanen. Bygge tog over Hardangervidda, over fjellet fra øst til vest. Å bygge tog, er en oppgave som er en bergenser verdig, det vil si, denne gangen bygger vi fra sør til nord.

2016 AC 7 Nordlandsbanen 1 Lønsdal i Saltdalen 1948 Foto Anders Beer Wilse BLOGG
Nordlandsbanen, Lønsdal i Saltdalen under byggingen i 1948. Foto: Anders Beer Wilse

Å bygge tog, er en handling som krever mange arbeidsvillige hender. Vi har planer i skuffen, så byråkratene kan svinge seg ganske raskt.
Å bygge tog fra Bodø til Tromsø vil trekke på en kompetanse som er en av Norges fremste, å bygge i fjell er noe vi kan.
Våre faglærte ingeniører fra oljeindustrien er klare for omstilling av teknikk og kunnskap.
Vi har tekniske bedrifter og ledig kompetanse, som venter sårt på nye oppdrag.
De fleste norske bedrifter ønsker ny utvikling og nye muligheter, noen sier til og med at skattelette er mindre interessant.

Kanskje er det mere attraktivt for næringslivet å oppleve en “Ny Giv” fra regjeringen, nå som det går mot valg. Det er lite morsomt for næringslivsfolk å bruke arbeidstid på nedbemanning og innskrenkninger. Både du og jeg kan se for vårt indre øye at tog langs hele det spektakulære landskapet mot nord vil trekke turister. Folk trekkes mot nord, mot Nordlyset, og vil ha naturopplevelser som fly aldri kan gi. Og tørr vi si det, tog er miljøvennlig.

Tog er kanskje fremtidens kommunikasjon for frakting av mennesker og gods? Og vi vil ha arbeidsplasser å tilby de tusener av mennesker som trenger at dagene får innhold på en annen måte enn å være på flyktningemottak. Folk lærer språk på arbeidsplassen. Det er lang erfaring med at norsk læres best i sammenheng med arbeid. “Learning by doing”, heter det på stammespråket. Det er en allmenn generell menneskekunnskap at arbeid gir mening til liv, så enkelt.

2016 AC 7 Nordlandsbanen 2 Et godstog på Saltfjellet på Nordlandsbanen Foto Øystein Grue
Saltfjellet på Nordlandsbanen. Foto: Øystein Grue

Skap tog, skap arbeidsplasser, redd miljøet og tilby en naturopplevelse som vil bli unik på verdensbasis.
Men, dette er ikke et langtidsprosjekt!
Vi må bygge, og vi må bygge nå.
Og prikken over i’en kan bli et Vinter-OL i Nord!

“Se oftere mot nord. Det er langt dette landet. Det meste er nord”, sier Rolf Jacobsen.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#arbeidsplasser #integrering #VinterOL #RolfJacobsen