.

AYN RAND

Ingen virkemidler er for kraftige hos Ayn Rand i boken “Atlas Shrugged”

image

Objektivismen er et filosofisk system skapt av den russisk-amerikanske filosofen og forfatteren Ayn Rand, som baserer seg på fornuft, egoisme/individualisme, frihet, og virkelighetens objektivitet. Den objektivistiske etikk forfekter rasjonell egoisme: hvert individ bør gjøre sitt beste for å oppnå et lykkelig liv, man har ingen forpliktelser overfor andre mennesker, bortsett fra egne barn.
Objektivismens politikk forfekter full politisk frihet, såkalt laissez-faire-kapitalisme. Objektivismen hevder at statens eneste oppgave skal være å beskytte individer mot initiering av tvang, og staten skal derfor kun drive politi, rettsvesen og militært forsvar.
The only thing that matters in life is how good you are at making money.

image
Hvorfor elsker de Ayn Rand?

Sylvi Listhaug er den nye populismen
“I en tid der politisk interesserte mennesker over halve verden klør seg i hodet over fenomener som Donald Trump, Marine Le Pen, Sverigedemokraterna og andre lignende fenomener, skjer det interessante ting i Fremskrittspartiet.”

.
Jonas Gahr Støre eller Ayn Rand?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#AynRand #AtlasShrugged #DarthVader
#objektivismen #egoisme #individualisme
#TorbjørnRøeIsaksen #SylviListhaug #SivJensen
#MarineLePen #Sverigedemokraterna