.

forENDRING.no

Et velferdssamfunn med trygge arbeidsplasser, og med helse- og velferdstjenester som motvirker ulikheter.

Det foregår en sakte og stille demontering av velferdsstaten.
Vi er mange som vil sikre at fellesskapsstrukturene blir stående.

VÅKN OPP og støtt velferdssamfunnet før det er blitt nedmontert!
.
Og med skråblikk på England, hvor en politisk nyorientering er på gang.

logo-ny-rodgronn30pro

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Wenche Ørstavik
tidl. bydelsdirektør i Oslo kommune,
tidl. helse og sosialsjef i Nesseby, Finnmark
e-mail: wenche.orstavik@online.no

.
http://forendring.no
Kommentarfelt
e-mail: forendring@gmail.com
.

APPLY for Change

.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

image