Et velferdssamfunn med trygge arbeidsplasser, og med helse- og velferdstjenester som motvirker ulikheter.