En regjering for alle; en regjering med andre verdier.

Tenk deg, tenk tanken – at vi hadde en regjering som trodde på fellesskap og samfunn, trodde på felles menneskelighet, som var opptatt av håp og vår evne til å styre oss selv.
Men vi har en regjering som er opptatt av at de rike skal ha mulighet til å bli enda rikere, at de skal slippe å bidra til fellesskapets beste.

Markedstenkning gjør oss utålmodige med andres lidelser, oppmuntrer til fordommer og mistenksomhet i forhold til annerledeshet. Markedsøkonomisk holdning til samfunnet er et problem, ikke en løsning, slik Solberg ser ut til å mene. Løsningen er å finne i en økonomisk forståelse som tar hensyn til helheten og setter mennesket først.

Tenk tanken – at vi hadde en statsminister som var opptatt av hvordan vi skulle videreutvikle vårt lille land slik at det er mindre avhengig av oljen, og har en økonomi som tjener mange, ikke bare de få. En økonomi som beskytter lokalt næringsliv og små bedrifter istedenfor internasjonale firma som skaper ubalanse i verdensøkonomien.

image
Fra Stangholmen, Risør kommune

Tenk tanken – at vi i stedet for å snakke ned Staten, begynte å snakke om «alle sammen først» istedenfor «meg først», hvor det ender med at vi alle kommer som nummer to. Tiden er inne for en regjering som har en politikk som setter oss alle først.

Hva trenger vi en regjering til?
Bidrar Solberg-regjeringen til å beskytte oss, sørge for våre grunnleggende behov, ta vare på de mest sårbare, vise oss vei fremover, bygge tro på oss alle?
Hvis ikke, hva er vår nasjon, Vårt lille land?
Hva gjør Solberg med våre felles verdier?
Hva ønsker regjeringen Solberg med vårt transportsystem, med vår fremtidige energikilde vannet, med vårt velferdssystem, med vår felles tilgang til utdanning og våre helsetjenester?

FOTO Knutshø
Fra Knutshø
, Vågå kommune

Regjeringen Solberg har ett svar: Dette skal alt sammen legges ut for salg!
Det som kalles Staten, og som i tidligere tider har sørget for at våre felles skatter skulle sørge for
lys til alle i alle gater,
at alles barn skulle få en likeverdig utdanning,
at syke i hvilken som helst familie fikk hjelp,
at vann og elektrisitet ble allemann til del,
at by og land ble knyttet sammen med veier og tog.
ALT for at det skulle komme alle i samfunnet til gode, også bedrifter og de som var rike.

image
Fra Tanafjorden, Deanu gielda – Tana kommune

Nå skal det alt sammen legges ut for salg!
Om dette kan kalles sosial rettferdighet eller en klok investering i nasjonsbygging, går ut på ett.
Dette har vi bygget etter krigen, og det har sørget for en jevn fordeling av vår velstand.

Regjeringen Solberg har en tanke: Reduser Staten og la de private firma overta.

image
Fra Stiklestad, Verdal kommune

Tenk tanken at vi – vårt lille land – kunne holde fast i en samfunnsmodell som bare kan bli bedre ved at fellesskapet og samfunnet har de opplevde sentrale verdiene som har gjort Norge til et av de beste land å bo i. Måtte vi få en regjering som tenker tanken at det er vi, hver og en av oss, som bidrar til dette samfunnet. Wallenbergs konsern og øvrige multinasjonale selskaper vil aldri tenke tanken, at å sikre den gode samfunnsmodellen ligger annet sted enn på den økonomiske bunnlinjen.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
.

Go Tell It on the Mountain, det er snart valg! Det er snart kommunevalg. Det er valg om mitt lille lokalmiljø, i min lille by i mitt lille land. Det har stor betydning for hver og en, gammel som ung, hva vi velger når sommeren er over. Det er i disse valgtider at vi håper på en stemme som sier med overbevisning: Vi vil noe annet, noe mere og bedre, noe som setter mennesket i sentrum.

image

image