Om REGJERINGEN SOM VILLE SELGE STATEN

Vi lever med en regjering som inviterer til uro, nær sagt mistro. Gang etter gang kommer utspill som ingen kan huske at vi har bedt om, utspill uten gode begrunnelser.
Gikk vi til valg for å selge jord, vei, fisk og tog?
Nei, mange trodde at vi, folket i Norge, har grunnleggende felles oppfatning av hva vi finner verdifullt og bra i vårt samfunn. Ingen grunnleggende endringer, som sagt, men noen nye ansikter og noen nye TV-fjes ville gi annen energi.

FOTO Ingebrigt SJ
Ingebrigt med folkeaksjon: – Erna og Siv kan ikke selge unna folks eiendom

Vi tok feil. Noen har helt andre hensikter. Noen vil at samfunnsveven skal se helt annerledes ut. Noen vil at staten (et annet begrep for våre fellesskapsverdier) skal reduseres til et minimum; helst ønsker man at samfunnsfunksjoner skal privatiseres slik at globale firma driver helsevesen, fengsel og skoler på markedets premisser. I dag har USA etablert slike systemer. Amerikanerne har organisert sitt samfunn slik at de rikeste rike styrer politikere gjennom valgkampfond av en slik dimensjon at det nå settes spørsmålstegn ved landets demokratiske funksjoner.

Og vi lurer på om vår regjering er forført av de samme ideer. Fordi det handler om ideer som ingen var våkne for, to år tilbake. Hvor mange tok på alvor at Erna har Margaret Thatcher som forbilde? Undervurder aldri styrken i forbildenes evne til å peke ut retning for våre valg.

Det var Thatcher som så seg rundt og sa at samfunnet ikke finnes, bare enkeltindivider. Det var Thatcher som knuste fagforeningene slik at arbeidsløse, men også folk som jobber i store verdensomspennende konsern, knapt har et minimum av sikkerhet; samtidig som vi leser at firma som f.eks. Amazon og mange flere unndrar seg skattlegging i milliardklassen.

Det var Thatcher som etablerte et privatisert samfunn hvor New Public Management var løsenet. De offentlige tjenestene er utsatt for omstilling og kutt, slik at tusenvis av engelskmenn må stille seg i kø på suppekjøkken. Storbritannia er i dag et samfunn med større ulikhet mellom fattig og rik enn noe annet europeisk land. Og ulikhetene øker.

Tilsvarende er nedbyggingen enn si privatisering av det norske samfunn tydeligere og tydeligere. Civita og Kristin Clemet sa for kort tid tilbake at det var greit at ulikhetene i det norske samfunn øker. Det er vanskelig å se at andre enn de store bedriftene vil tjene på dette. Derfor må vi våkne. Regjeringen sitter i utlandet og forhandler bak lukkede dører om mega handelsavtaler som vil endre hele det norske landskap. TISA-forhandlingene pågår. Hemmelighetskremmeriet står i stil med de opplevelsene vi har hatt på flere felt det siste halve året.

Solberg-regjeringen vil noe med det norske samfunn som de fleste av oss først nå forstår stykkevis og delt. Hvem kan si til regjeringen med full styrke at det norske folk har det beste samfunn som verden kan oppdrive? Vi ønsker å bygge videre på det samfunn vi har; verken salg eller privatisering av våre fellesskapsløsninger er velkomne. Vi vil ha fri utdanning for alle, et helsevesen som tjener alt folk, ikke kun næringslivet, og politikere med evne og vilje til å ivareta de mest sårbare blant oss.

Politikerne er garantister for våre samfunnssystemer, for at de skal være etisk holdbare, og med et humant siktemål; og det er også politikerne som holdes til ansvar. I det øyeblikket helse, utdanning og offentlige tjenester er privatisert, er det kun bedriftene som holdes til ansvar.
Hvem tror at de globale bedrifter har øye for noe annet enn egen inntjening og bunnlinje?

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
#NewPublicManagement #Thatcher