Bak syrinbuskene

Når Bygdøy Høyre blir opptatt av noe annet og mer enn budsjettets bunnlinje, kan helsetjenestene bli rettet inn mot folks behov for helsehjelp og velferdstjenester.

Høyre er fortsatt besatt av New Public Management.
Alle bydeler i Oslo, tilsvarende kommuner ellers i landet, bruker all sin tid på å telle pasienter, telle minutter som blir brukt hos hver enkelt pasient, for til slutt å redusere hjelp til den enkelte bruker, pasient eller klient. Når kan vi spørre hverandre hva kvalitet til syvende og sist består i ?

Spør enhver hjemmesykepleiepasient, og svaret er garantert:
Jeg trenger en hjelper som behandler meg som et verdig, jevnbyrdig menneske.
Jeg trenger et hjelpende menneske som gir meg varme, har vennlige øyne, bruker tid sammen med meg, som gir meg opplevelse av verdighet, og at livet fortsatt er verdt å leve.

En slik hjelper må selv bli verdsatt for å kunne gi videre. Dette får de til i mindre kommuner, hvor hjelpere fortsatt har en tilhørighet til den hjelpetrengende.
Det kan vi også få til i Oslo med en politisk ledelse som er opptatt av noe annet enn økonomi som alle tings mål.

Bak syrinbuskene på Bygdøy sitter de som kjøper seg private tjenester; og vil overlate det offentlige helsevesen til internasjonale firma.

logo-ny-rodgronn30pro
http://forendring.no